ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań
z zakresu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew.

W pełnej wysokości będą finansowane  koszty obejmujące:

-przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu,

-unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest,

-transport azbestu i wyrobów zawierających azbest.

O sfinansowanie ww. zadań mogą ubiegać się osoby fizyczne, które dysponują prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się azbest i wyroby zawierające azbest.

Szczegółowe warunki i zasady finansowania zadań określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 31 lipca
2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew.

Wnioski o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest należy składać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, pokój Nr 108,
w poniższych dniach i godzinach: poniedziałek-środa 8-16, czwartek 9-17,
piątek 7.30-15.30 w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, pokój Nr 108,
u Sołtysów oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.
W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych na sfinansowanie wszystkich wniosków o realizacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Złoczew dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Wyświetlono: 599

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 599

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1160760 Odwiedzin
Powrót do góry