OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek od S19 do S22”

Złoczew, dnia 12 kwietnia 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

znak sprawy:   Zp.271.1.2018

 

dotyczy:           postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek od S19  do S22”

 

 

  1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że
    w prowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Chudy
ul. Jagiellońska 28/12
98-200 Sieradz

 

Uzasadnienie wyboru:

Kryterium oceny i jej znaczenie:

a)     Cena (C) – 60,00% (maksymalnie 60,00 pkt),

b)     Długość udzielonej gwarancji (G) – 40% (maksymalnie 40,00 pkt),

 

  1. Otrzymane oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Cena (C)

Długość udzielonej gwarancji (G)

ŁĄCZNIE

1

Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Chudy

ul. Jagiellońska 28/12

98-200 Sieradz

60

40

100

 

Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert oraz spełnił warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

  1. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawców.

 

  1. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

  1. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 oraz  art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy nastąpi w terminie 16 kwietnia 2018 r.

Egz. nr 1

 

Wykonano w 1 egz., otrzymują:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Złoczew (wersja elektroniczna)
  2. a/a - Zp.271.1.2018

Wyświetlono: 621

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 621

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

775021 Odwiedzin
Powrót do góry