ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYNAJEM PLACU POD STOISKA HANDLOWE, GASTRONOMICZNE, Z ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI ORAZ POD STOISKA ŚWIADCZĄCE USŁUGI ROZRYWKOWE PODCZAS 28 DNI ZŁOCZEWA

Złoczew, dn. 16.03. 2018 r.

Znak: RL.0541.kms.2.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA

wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne,  z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe

podczas  28 dni Złoczewa 

 

 

Gmina Złoczew   z siedzibą  Ul. Szkolna 16    98 – 270 Złoczew  NIP 827-22-34-466 informuje, że w związku z organizacją imprezy plenerowej pn. „28 Dni Złoczewa” zaplanowanej na 03.06.2018 roku,  prowadzi   rozeznanie cenowe na wynajem placu pod stoiska handlowe gastronomiczne i stoiska z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe (wesołe miasteczko). Stoiska będą zlokalizowane w Parku Miejskim „Przy pałacu” w Złoczewie  w dniu 03.06.2018 roku. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu.

Rozeznanie cenowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

 PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia jest wynajęcie placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne, z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące  usługi rozrywkowe, bez dostępu do prądu.

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną pod stoiska handlowe będzie wybrana następująca liczba najkorzystniejszych ofert.

Lp.

Nazwa

Ilość

1

stoisko gastronomiczne- z całą garmażerką spożywczą, napojami i piwem, z minimum 80 miejscami siedzącymi  pod zadaszeniem, bez waty cukrowej, popcornu, lodów i gofrów *

1

2

stoisko gastronomiczne popcorn*

1

3

stoisko  gastronomiczne lody*

1

4

stoisko gastronomiczne gofry*

1

5

stoisko  gastronomiczne inne wyżej nie wymienione *

2

6

stoiska z art. przemysłowymi, zabawkami itp.

2

7

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: strzelnica*

1

8

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: dmuchańce*

2

9

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: karuzela*

2

10

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: samochodziki/ ciuchcia itp.*

1

11

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: eurobungi

1

12

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: kule wodne

1

13

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu:  kulki w klatce

1

15

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe  inne, wyżej nie wymienione *

1

16

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe  inne, wyżej nie wymienione *

1

*- zamawiający nie gwarantuje dostępu do prądu

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

3 czerwca  2018r.

MIEJSCE REALIZACJI: Park miejski za  pałacem   - teren imprezy.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń

Złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

PRZYGOTOWANIE OFERTY   

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego”.

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod wynajem.

Forma, miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy przesłać e –mailem na adres:  promocja@zloczew.pl koniecznie z dopiskiem w temacie maila: oferta na wynajem placu– 28 Dni Złoczewa  lub na adres:    Urząd Miejski w Złoczewie    Ul. Szkolna 16    98 – 270 Złoczew

Termin nadsyłania ofert upływa    22  marca   2018r

Oferty złożone po terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę.

Dopuszcza się składanie  zarówno ofert częściowych jak i oferty na wyłączność.

Informacje dotyczące wyboru oferty

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  kryterium najwyższej ceny za poszczególne stoisko.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.                                     

9.   Opłat za wynajem powierzchni pod stoiska należy dokonać  do dnia  7 maja 2018 r. do godz.  14:00 w kasie Urzędu Miejskiego  lub w tym terminie przelewem na konto Gminy Złoczew  nr  44 9256 0004 0040 0002 2000 0030 .

Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z wystawienia stoiska.

10. Przedsiębiorcy po podpisaniu umowy na wynajem placu pod stoiska gastronomiczne zobowiązani są do uzyskania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa.

 

Osoby do kontaktu: Katarzyna Sufleta

                           Radosław Radwański

507 216 834

Wyświetlono: 940

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 940

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1160813 Odwiedzin
Powrót do góry