Zdjęcie

 

Zadanie "Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii etap II"  realizowane przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. zo.o, zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość inwestycji:         2.952.000,00 PLN netto (3.630.960,00 PLN brutto)

Finansowanie:                   95% - pożyczka  umarzalna z WFOŚiGW w Łodz

 

Długośc sieci powstałej w ramach II etapu, w ramach którego przyłączono do sieci cieplnej między innymi: budynek Gminnej Spółdzielni, nowo powstający budynek Nadleśnictwa Złoczew, budynki mieszkalne, wielorodzinne przy ul. Wieluńskiej, obiekty prywatne przy ul. Szerokiej i Kilińskiego oraz siedzibę Miejskiej Spółki Komunalnej, wynosi 1,2 km. 

 

 

 

 


Powrót do góry