Najnowsze wiadomości

30 stycznia 2015 10:00 | Komunikaty

Komunikat dla płatników składek w KRUS

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek...

czytaj więcej »

29 stycznia 2015 10:32 | Aktualności

PODARUJ BIBLIOTECE KSIĄŻKĘ NA URODZINY

SZANOWNI PAŃSTWO Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie zwraca się z uprzejmą prośbą do czytelników i mieszkańców o przejrzenie domowych archiwów fotograficznych w celu odnalezienia zdjęć dokumentujących działalność złoczewskiej książnicy na przestrzeni lat...

czytaj więcej »

26 stycznia 2015 11:45 | Komunikaty

Kondolencje

Naszemu Koledze Józefowi Owczarkowi wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci Taty składają Radni Rady Miejskiej w Złoczewie

czytaj więcej »

26 stycznia 2015 09:09 | Komunikaty

Kondolencje

Radnemu Rady Miejskiej w Złoczewie Panu Józefowi Owczarkowi i jego Najbliższym wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca składają Burmistrz Miasta Złoczewa oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 15:43 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Złoczew celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa i Przewodniczącego Zarządu.

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Złoczew celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 15:38 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy położonych w obr. 1 m. Złoczew przy ul. Akacjowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym

Komunikat Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2014 z dnia 12 stycznia 2015r. Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy, położonych w obr. 1 m. Złoczew przy ul. Akacjowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1)Dz.nr...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 14:06 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złoczew w rejonie ulicy Opłotki

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złoczew w rejonie ulicy Opłotki Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2012...

czytaj więcej »

16 stycznia 2015 09:27 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

Projekt Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Poniżej prezentujemy Państwu projekt Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym dokumentem. http://ftp.zloczew.pl/Plan-ZOF.pdf

czytaj więcej »

14 stycznia 2015 08:52 | Komunikaty

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 22 stycznia (czwartek) 2015 r. o godz. 1100 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie...

czytaj więcej »

09 stycznia 2015 11:18 | Komunikaty

INFORMACJA dotycząca prognozowanych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych

Szanowni Państwo! W załączeniu przesyłam OSTRZEŻENIE Nr 3 Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu OSTRZEŻENIE Nr 3 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1 Obszar: województwo łódzkie Ważność: od godz. 13:00 dnia 09.01.2015 do godz. 22:00...

czytaj więcej »