Najnowsze wiadomości

16 października 2017 12:26 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”

Złoczew, dn. 16.10.2017 r. Zp.271.11.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020” Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający...

czytaj więcej »

13 października 2017 15:16 | Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, z okazji w dnia Edukacji Narodowej życzymy Wam radości i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Życzymy byście byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć, a oni zachowali Was w swoich najpiękniejszych wspomnieniach.Składamy wyrazy...

czytaj więcej »

12 października 2017 14:32 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”.

Numer sprawy: Zp. 271.11.2017 Złoczew, dnia 12.10.2017 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.11.2017. Nazwa zadania: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy...

czytaj więcej »

11 października 2017 15:55 | Aktualności

Awans Gminy Złoczew w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w okresie 2014-2016 wg. pisma samorządowego Wspólnota.

Eksperci pisma samorządowego "Wspólnota" opracowali ranking inwestycji samorządów za lata 2014 - 2016. Tytuł opracowania "Samorządowe inwestycje w coraz większym dołku" sugeruje tendencję spadkową w wydatkach samorządów na inwestycje, tymczasem Gmina Złoczew w rankingu,...

czytaj więcej »

11 października 2017 15:52 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”.

Złoczew, dnia 11.10.2017 Znak: Zp . 271.10. 2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym...

czytaj więcej »

10 października 2017 13:20 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4”. Złoczew, dnia 10 października 2017 r. Znak: RK.7045.4.2017 OGŁOSZENIE O...

czytaj więcej »

10 października 2017 13:18 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE” Złoczew, dnia 10 października 2017 r. Znak: RK.7045.3.2017 OGŁOSZENIE O...

czytaj więcej »

10 października 2017 13:14 | Aktualności

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew.

W dniu dzisiejszym odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew. Moderatorami dyskusji byli - Dyrektor KWB Bełchatów Marian Rainczuk oraz Zbigniew Wiaderny główny...

czytaj więcej »

10 października 2017 08:21 | Komunikaty

Przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych w dniu 18.10.2017r. godz....

czytaj więcej »