Najnowsze wiadomości

13 stycznia 2017 14:30 | Komunikaty

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w związku z pojawieniem się ognisk grypy ptaków u drobiu w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków,...

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 13:09 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie wniosku wraz z opracowaniem strudium wykonalności w ramach Poddziałania VI.3.2. RPO WŁ 2014 - 2020

Złoczew, dn. 13.01.2017 Znak: RL 041.01.2017.kms.RPOWŁ.VI.3.2 Zapytanie ofertowe na przygotowanie wniosku pn. „Zagospodarowanie terenu i aranżacja zieleni w parku miejskim w Złoczewie, nr działki 274/3 w mieście Złoczew”, wraz z kompletem niezbędnych załączników, w tym wykonanie...

czytaj więcej »

27 grudnia 2016 09:32 | Komunikaty

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605)

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.),...

czytaj więcej »

22 grudnia 2016 14:41 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km.0

Złoczew, dnia 22.12.2016r. Znak: Zp.271.3.2016 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km.0 Działając...

czytaj więcej »

22 grudnia 2016 10:47 | Aktualności

Boże narodzenie - konkurs plastyczny 2016

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie jak co roku ogłosił konkurs plastyczny na najpiękniejszy stroik i kartkę. 14 grudnia 2016 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Boże narodzenie w życiu, tradycji i obyczajach”. Dzieci i młodzież z terenu Gminy Złoczew wykonały...

czytaj więcej »

22 grudnia 2016 10:17 | Komunikaty

PILNE! GRYPA PTAKÓW

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby zarówno w kraju, jak i innych państwach europejskich, Główny...

czytaj więcej »

22 grudnia 2016 08:07 | Aktualności

Przegląd Kolęd i Pastorałek

W niedzielę, 18 grudnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek. Do tegorocznego przeglądu zgłosiło się 27 uczestników. Na scenie wystąpiło 26 uczestników, podzielonych na trzy grupy wiekowe: 6 – 9 lat, 10 – 12 i 13 – 15. Jury...

czytaj więcej »

20 grudnia 2016 16:54 | Komunikaty

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci najstarszej mieszkanki naszej Gminy - Pani Adeli Glińskiej. Ciepłe usposobienie, życzliwość i olbrzymia energia, jaką emanowała, pozostana w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję poznać Panią Adelę. Rodzinie...

czytaj więcej »

16 grudnia 2016 15:35 | Przetargi

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km

Złoczew, dnia 16. 12. 2016r. Znak: Zp: 271.3.2016 Do wszystkich Wykonawców OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew...

czytaj więcej »