Najnowsze wiadomości

12 lutego 2016 11:10 | Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące map zagrożeń bezpieczeństwa na rerenie Gmin: Burzenin, Brzeźnio, Klonowa i Złoczew

W dniu wczorajszym w Złoczewie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania Komisariatu Policji w Złoczewie. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa mają odzwierciedlać zagrożenia już zaistniałe i odnotowane w minionym, czasie przez służby,...

czytaj więcej »

10 lutego 2016 08:09 | Aktualności

OSP Złoczew z dofinansowaniem w ramach RPO WŁ 2014 - 2020

Projekt "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków EFRR w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15...

czytaj więcej »

08 lutego 2016 14:52 | Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Burmistrz Miasta Złoczewa działając na podstawie art.13, w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje...

czytaj więcej »

05 lutego 2016 10:59 | Komunikaty

Konsultacje społeczne map zagrożeń na terenie KP Złoczew

Szanowni Państwo, Komendant Komisariatu Policji w Złoczewie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące map zagrożeń występujących na terenie podległym KP Złoczew. Konsultacje odbędą się 11 lutego 2016r. o godz. 10.00 w MOK Złoczew.

czytaj więcej »

05 lutego 2016 10:38 | Komunikaty

Przedłużamy konkurs walentynkowy "Zakochani w Złoczewie". Czekamy na Wasze zdjęcia do 15.02 :)

Ogłaszamy konkurs dla zakochanych, dla kochających, dla sympatyzujących. Jeśli mieszkałeś lub mieszkasz w Gminie Złoczew i ze swoją drugą połową, z przyjacielem/przyjaciółką, mama, tatą, siostrą, bratem, dziadkami, albo może pupilem, zrobiłeś sobie zdjęcie pełne pozytywnych...

czytaj więcej »

01 lutego 2016 09:25 | Komunikaty

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY

Dotyczy: Przerw w dostawie energii elektrycznej Zgodnie z zawartą w dniu 24.01.2013r. umową Nr 18/10/2013 przesyłamy informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej związanych z wykonaniem prac planowych. Wydanie dn. 30.04.2015r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon...

czytaj więcej »

29 stycznia 2016 13:09 | Komunikaty

Dyżury aptek w powiecie sieradzkim.

Mieszkańcy Złoczewa od początku stycznia mają dostęp do aptek, które będą pełnić dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Tak wynika z harmonogramu, jaki uchwalili powiatowi radni na sesji w dniu 22 grudnia 2015 r., na mocy uchwały Nr XV/96/2015. Obecnie...

czytaj więcej »

25 stycznia 2016 16:05 | Aktualności

Przedłużenie terminu konsultacji przebiegu drogi łączącej węzeł S8 z terenami Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej (ZSI) do 19.02.

Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przebiegu drogi łączącej węzeł "Złoczew" drogi ekspresowej S8 z terenami Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej. Swoje sugestie i uwagi można przesyłać w terminie do dnia 19 lutego 2016r....

czytaj więcej »

25 stycznia 2016 09:08 | Komunikaty

Darmowa pomoc prawna

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SIERADZKIM 1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3, Czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 800-1200, czwartek, piątek w godz. 1100-1500 2. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych...

czytaj więcej »