Najnowsze wiadomości

24 czerwca 2016 15:31 | Komunikaty

Przyjęto Strategię Rozowju Miasta i Gminy ZŁoczew na lata 2016- 2023

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz353 ) przedkładamy Państwu do zapoznania się następujące dokumenty: Uchwałę...

czytaj więcej »

24 czerwca 2016 11:20 | Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Szanowni Państwo, zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016, rok wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozpoczynające się wakacje to okres wypoczynku, a także zbierania sił i energii na kolejny rok. Uczniom, z całego serca gratulujemy wiedzy i umiejętności, które...

czytaj więcej »

20 czerwca 2016 10:31 | Komunikaty

Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych

Mimo braku oficjalnych statystyk dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu. Obserwujemy, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach...

czytaj więcej »

20 czerwca 2016 08:15 | Aktualności

104 urodziny mieszkanki Złoczewa.

W sobotę 104 urodziny obchodzi mieszkanka Złoczewa Pani Adela. Z tej okazji życzymy Szanownej Jubilatce dobrego zdrowia, radości z życia, świetnej kondycji i pogody ducha na kolejne lata. A także wszelkiej pomyślności i jeszcze wielu, wielu tak wspaniałych rocznic.

czytaj więcej »

15 czerwca 2016 09:33 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 czerwca (czwartek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie -...

czytaj więcej »

14 czerwca 2016 13:35 | Komunikaty

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 10 czerwca 2016r . w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21...

czytaj więcej »