Najnowsze wiadomości

02 października 2015 14:52 | Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa -o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Cegielniana

Złoczew, dnia 01. 10. 2015 r. Znak: RK.PP.6730.61.2015 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2015r, poz. 199.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

02 października 2015 14:49 | Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa - ul. Cegielniana

Złoczew, dnia 01. 10. 2015 r. Znak: RK.PP.6730.60.2015 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2015r, poz. 199.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

30 września 2015 10:56 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/2017

Znak sprawy:Zp.272.6..2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 30.09.2015r. pod. Nr 256496 - 2015 Ogłoszenie dotyczy: postępowania...

czytaj więcej »

29 września 2015 15:28 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW dot. Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew – wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Stolcu, Broszkach i Unikowie

Złoczew, dnia 28.09.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Znak sprawy: ZEAS.1.2015 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. informuję, iż w prowadzonym przez Zespół...

czytaj więcej »

29 września 2015 15:24 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot.- Dostawy Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew-wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Stolcu Broszkach i Unikowie.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 243686-2015 z dnia 2015-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Złoczew Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń 3 oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz...

czytaj więcej »

25 września 2015 10:42 | Komunikaty

Kondolencje

Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Złoczewie Pani Barbarze Tomala i Jej Najbliższym wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca składają Burmistrz Miasta Złoczewa oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Złoczewie, Przewodniczący...

czytaj więcej »

25 września 2015 10:39 | Komunikaty

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Mieczysława Świętczaka wieloletniego Sołtysa Wsi Broszki składają Burmistrz Miasta Złoczewa - Jadwiga Sobańska oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Złoczewie Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie - Andrzej Konieczny ...

czytaj więcej »

24 września 2015 10:28 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 września (poniedziałek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie -...

czytaj więcej »