Najnowsze wiadomości

25 maja 2015 11:38 | Komunikaty

Wyniki ponownego głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 24.05. 2015

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo wyniki ponownego głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu Gminy Złoczew. http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Wyniki_Polska/101411

czytaj więcej »

23 maja 2015 16:49 | Komunikaty

KONDOLENCJE

"W momencie śmierci Bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki." J.S.Tischner Pani Wandzie Skotarskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Siostry przekazują Burmistrz Miasta Złoczewa wraz z pracownikami. ...

czytaj więcej »

22 maja 2015 12:29 | Komunikaty

informacja o dopisaniu do spisu wyborców

Wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu 10 maja oraz wyborcy, którzy w związku z pobytem w/w placówkach zostali wykreśleni ze spisu wyborców, będą mogli zostać do spisu dopisani po udokumentowaniu opuszczenia...

czytaj więcej »

20 maja 2015 09:56 | Komunikaty

Wybory ławników

Informacja Burmistrza Miasta Złoczewa W związku z upływającą kadencją ławników informuję, że tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi...

czytaj więcej »

14 maja 2015 15:52 | Przetargi

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 14. 05. 2015r. Znak: Zp: 272.3.2015 OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy...

czytaj więcej »

14 maja 2015 11:11 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

IX Spotkanie Komitetu Sterującego ZOF.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ZOF w związku ofertą jak wpłyneła w przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego...

czytaj więcej »

12 maja 2015 14:25 | Komunikaty

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY

Dotyczy: Przerw w dostawie energii elektrycznej Zgodnie z zawartą w dniu 24.01.2013r. umową Nr 18/10/2013 przesyłamy informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej związanych z wykonaniem prac planowych. Wydanie dn. 30.04.2015r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon...

czytaj więcej »

11 maja 2015 13:12 | Komunikaty

Wyniki głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 10.05. 2015

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu Gminy Złoczew http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Czesciowe_wyniki_w_Polsce/101411

czytaj więcej »

08 maja 2015 12:03 | Aktualności

8 maja - Narodowy Dzień Zwycięstwa.

Dziś po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. W czwartek Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza nowe święto państwowe - Narodowy Dzień Zwycięstwa - przypadające właśnie na 8 maja i znosi jednocześnie dekret z 8 maja 1945 roku o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa...

czytaj więcej »