Najnowsze wiadomości

19 maja 2016 09:22 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 25 maja (środa) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie...

czytaj więcej »

18 maja 2016 12:54 | Komunikaty

500+ BUS

W dniu 19 maja 2016r. w godz. od 9.00 do 9.40 przy Urzędzie Miejskim w Złoczewie odbędzie się spotkanie pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podróżujących specjalnie oznaczonym 500+ BUSEM z mieszkańcami Miasta i Gminy Złoczew. Tematem spotkania będzie realizacja Programu...

czytaj więcej »

12 maja 2016 15:12 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Łeszczyn.

Złoczew, dnia 2016- 05 -12 Znak: Zp . 272.1. 2016 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Łeszczyn”. Działając na podstawie...

czytaj więcej »

11 maja 2016 12:53 | Przetargi

OGŁOSZENIE O O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie

Złoczew, dnia 2016- 05 -11 Znak: OSP . 272.1. 2016 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody”. ...

czytaj więcej »

10 maja 2016 15:41 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na nieruchomości stanowiące własność Gminy.

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na nieruchomości stanowiące własność Gminy. Na podstawie art.37 ust.1 i art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.z 2015r. poz. 1774...

czytaj więcej »

06 maja 2016 12:16 | Aktualności

Burmistrz Miasta Złoczewa w Sieradzkiej TV Media

Burmistrz Jadwiga Sobańska o: Złoczewskiej Strefie Inwestycyjnej, planach inwestycyjnych i rozwojowych na przyszłość, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Złoczew i XXVI Dniach Złoczewa mówiła w rozmowie z Sieradzką TV Media

czytaj więcej »

02 maja 2016 19:19 | Komunikaty

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhom wyrazy uznania i szacunku za bezinteresowną, stawiającą coraz wyższe wymagania służbę, za trud i ryzyko podejmowane w obronie ludzkiego życia oraz mienia. Życzymy Wam bezpiecznej, pełnej satysfakcji służby, zawsze szczęśliwych powrotów...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2016 13:29 | Komunikaty

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew. W pełnej wysokości będą finansowane koszty obejmujące: - przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu...

czytaj więcej »

25 kwietnia 2016 14:02 | Komunikaty

Kondolencje

Radnemu Rady Powiatu Sieradzkiego i Prezesowi Zarządu OSP Złoczew Panu Edwardowi Szewczykowi i jego Najbliższym wyrazy współczucia z powodu śmierci MAMY składają Burmistrz Miasta Złoczewa - Jadwiga Sobańska Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie - Andrzej Konieczny

czytaj więcej »