Najnowsze wiadomości

29 lipca 2014 12:49 | Komunikaty

Kondolencje

Pani Marii Popłonikowskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Burmistrz Miasta Złoczewa wraz z pracownikami.

czytaj więcej »

25 lipca 2014 15:26 | Przetargi

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Rewitalizacja zbiornika wodnego Bania w Złoczewie.

Złoczew, dnia 24.07. 2014 Znak: Zp. 272.5.2014 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rewitalizację zbiornika wodnego Bania w Złoczewie”. I. Informacja o odrzuceniu oferty ...

czytaj więcej »

25 lipca 2014 08:13 | Aktualności

Burmistrz Złoczewa - gościem Radia ZW.

W dniu wczorajszym Burmistrz Miasta Złoczewa Jadwiga Sobańska była gościem audycji Michała Kiczki. Tematem rozmowy było między innymi zakończenie konsultacji społecznych w sprawie Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego, kolejne spotkanie Komitetu Sterującego ZOF - czyli partnerów projektu....

czytaj więcej »

22 lipca 2014 08:35 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

V spotkanie Komitetu Sterującego.

Wczorajsze spotkanie Komitetu Sterującego w całości zostało poświęcone dyskusji dotyczącej stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie klasyfikacji inwestycji przewidzianych do stworzenia dokumentacji technicznych w ramach projektów dotyczących Miejskich Obszarów Funkcjonalnych....

czytaj więcej »

21 lipca 2014 12:20 | Komunikaty

Kondolencje

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze zawsze będą z nami. Pani Danucie Pilarskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy przekazują Burmistrz Miasta Złoczewa wraz z pracownikami.

czytaj więcej »

18 lipca 2014 08:42 | Aktualności

Plenerowe studio Radia Łódź

W dniu wczorjaszym w złoczewskim praku miejskim zagościło plenerowe studio Radia Łódź, z którego nadawano audycję "na żywo". Gośćmi redaktora Wojciecha Muzala byli: Burmistrz Miasta Złoczewa Jadwiga Sobańska, Dyrektor KWB Bełchatów Andrzej Jeznach oraz radni, sołtysi...

czytaj więcej »

11 lipca 2014 12:04 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stanisławów.

Złoczew, dnia 2014- 07 -11 Znak: Zp . 272.04. 2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stanisławów”. Działając na...

czytaj więcej »

10 lipca 2014 09:26 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza XLIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 18 lipca (piątek) 2014 r. o godz. 1600 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza XLIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 18 lipca (piątek) 2014 r. o godz. 1600 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie...

czytaj więcej »

04 lipca 2014 14:47 | Przetargi

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stanisławów

Złoczew, dnia 04. 07. 2014r. Znak: Zp: 272.04.2014 WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stanisławów Na podstawie art. 38...

czytaj więcej »