Najnowsze wiadomości

27 kwietnia 2017 14:44 | Przetargi

Odpowiedz na pytania do przetargu Dotyczy: Postępowania przetargowego na .Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w Unikowie

Złoczew, dnia 27.04.2017 Znak: Zp.271.4.2017 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: Postępowania przetargowego na „.Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w Unikowie” Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytania: W projekcie elektrycznym oraz...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2017 08:16 | Przetargi

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia z dnia 10 kwietnia 2017 r. nr 62958-2017, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie

Złoczew, dnia 25.04.2017 Znak: Zp.271.4.2017 WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia z dnia 10 kwietnia 2017 r. nr 62958-2017, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie” ...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2017 10:26 | Komunikaty

Kurenda dot. uproszczonych planów urządzenia lasów

Kurenda dot. uproszczonych planów urządzenia lasów Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w związku z realizacją zadania pt. "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2017 14:28 | Aktualności

Jajeczko w Środowiskowym Domu Samopomocy.

w Wielki Wtorek w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się spotkanie wielkanocne. Podpopieczni ŚDS przygotowali krótki program artystyczny. Odbyło się też poświęcenie wielkanocnego koszyka. BYły też życzenia i kosztowanie wielkanocnych potraw.

czytaj więcej »

11 kwietnia 2017 12:58 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2017 12:54 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Złoczew: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Złoczew: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2017 08:21 | Komunikaty

Przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych: w dniu 21.04.2017r....

czytaj więcej »

11 kwietnia 2017 08:06 | Aktualności

Powiatowa wystawa tradycyjnych stołów wielkanocnych.

Już po raz 9 reprezentacje Gmin Powiatu Sieradzkiego prezentowały się z wielkanocnymi potrawami i rękodziełem podczas Wystawy Tradycyjnych Sieradzkich Stołów Wielkanocnych. Jak co roku licznie odwiedzający wystawę mogli skosztowac tradycyjnych pyszności i podziwiać artystycznie wykonane...

czytaj więcej »

10 kwietnia 2017 11:49 | Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisaną nieruchomość, stanowiącą własność Gminy, położoną w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej :

Złoczew,10 kwietnia 2017r. Ogłoszenie Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisaną nieruchomość, stanowiącą własność Gminy, położoną w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej : Dz.nr 15/6 o pow. 0,2320 ha cena wywoławcza – 80 780,- zł Wadium –...

czytaj więcej »