Najnowsze wiadomości

20 lipca 2016 15:38 | Aktualności

25.07. 2016 spotkanie konsultacyjne zorganizowane na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Złoczew na lata 2016-2023

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne zorganizowane na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Złoczew na lata 2016-2023 zgodnego z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data: 25.07.2016r....

czytaj więcej »

20 lipca 2016 14:55 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zloczew.pl Złoczew: Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017,...

czytaj więcej »

15 lipca 2016 12:49 | Aktualności

Sportowe rywalizacje w ramach XXVI DNI Złoczewa - 3 września :)

Od dziś do września w tym komunikacie będa pojawiac się informacje dotyczące realizacji dnia sportowego w ramach XXVI Dni Złoczewa. Zachęcamy do kompletowania drużyn i zgłaszania ich do sportowych zmagań. Regulamininy, newsy dotyczące patronów rywalizacji i nagrodach, informacje o sposobie...

czytaj więcej »

15 lipca 2016 09:21 | Komunikaty

Uwaga przedsiębiorcy

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY ! Burmistrz Miasta Złoczew informuje, że jedynym publicznym rejestrem przedsiębiorców (osób fizycznych) jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju, a wszelkie czynności związane z wpisem do...

czytaj więcej »

13 lipca 2016 08:25 | Aktualności

Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy OSP Złoczew zakupiony z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WŁ 2014 - 2020 już akcji.

Reanult Master - lekki samochód ratowniczo -gaśniczy OSP Złoczew juz bierze udział w akcjach. Pojazd został zakupiony w ramach partnerskiego projektu pn."Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie"...

czytaj więcej »

06 lipca 2016 14:29 | Komunikaty

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYNAJEM PLACU POD STOISKA GASTRONOMICZNE I HANDLOWE PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH 2016 - przedłużamy termin do 15.07 do godz. 15.00

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że organizuje dożynki gminne w dniu 21.08.2016 roku, podczas, których wystąpi zespół disco polo „Casandra”, dyskoteka z DJ. W związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem placu pod stoiska gastronomiczne i handlowe. Stoiska będą...

czytaj więcej »

06 lipca 2016 13:48 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA, WRAZ Z OBSŁUGĄ PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ XXVI DNI ZŁOCZEWA W ZŁOCZEWIE W DN. 04.09.2016

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że organizuje imprezę pn. „ XXVI Dni Złoczewa” w dniu 04.09.2016 roku. W związku z powyższym przyjmujemy oferty na „wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 14.07....

czytaj więcej »

29 czerwca 2016 14:11 | Komunikaty

PRZYCINANIE LAWENDY!

W dniu jutrzejszym zapraszamy wszystkie chętne osoby do uczestnictwa w przycinaniu lawendowych krzewów, znajdujących się przed pałacem. Cięcie jest zabiegiem sezonowym. Wykonuje się go zwykle dwukrotnie w ciągu roku, ale jeżeli potrzeba, można to robić częściej. Pierwsze przycinanie...

czytaj więcej »

24 czerwca 2016 15:31 | Komunikaty

Przyjęto Strategię Rozowju Miasta i Gminy ZŁoczew na lata 2016- 2023

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz353 ) przedkładamy Państwu do zapoznania się następujące dokumenty: Uchwałę...

czytaj więcej »