Najnowsze wiadomości

25 października 2016 09:07 | Aktualności

Nowy odcinek drogi w miejscowości Łeszczyn.

Wczoraj uroczyście oddano do użytku ponad kilometrowy odcinek drogi w miejscowości Łeszczyn. Zadanie "Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Łeszczyn" została zrealizowana przy wsparciu środków budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 111 tys. zł. Całość przedsięwzięcia...

czytaj więcej »

25 października 2016 08:10 | Komunikaty

Komunikat Lekarza Weterynarii w Sieradzu

W związku z informacjami dotyczącymi zakopywania przez hodowców trzody chlewnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padłe zwierzęta gospodarskie z gatunku trzoda chlewna stanowią materiał kategorii 2. Zwierzęta padłe,...

czytaj więcej »

20 października 2016 11:57 | Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 18.10.2016r. MGOPS.PS.26. 2 .2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje,...

czytaj więcej »

19 października 2016 08:50 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 października (czwartek) 2016 r

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 października (czwartek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie -...

czytaj więcej »

12 października 2016 15:01 | Aktualności

Dzień Nauczyciela

"Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy". /P. Coelho/ Nauczyciel - to zawód na całe życie, to rodzaj misji ..., którą uczniowie doceniają dopiero w przyszłości. Tym większe wyrazy uznania i szacunku za jej stopniową, cierpliwą...

czytaj więcej »

11 października 2016 11:49 | Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Lp. Oferent Nazwa projektu/termin realizacji Przyznana dotacja na 2016 r. w zł. 1. Gminna Spółka Wodna...

czytaj więcej »

06 października 2016 14:21 | Komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 5.10.2016r. MGOPS.PS. 26.1 .2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację...

czytaj więcej »

06 października 2016 12:23 | Komunikaty

Służba Celna ostrzega

Służba Celna ostrzega ! W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych...

czytaj więcej »

05 października 2016 13:45 | Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej,

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej, 1)Dz.nr 15/3 o pow. 0,1294 ha cena wywoławcza – 48 381,- zł wadium – 5 000,- zł min.postęp w przetargu...

czytaj więcej »