Najnowsze wiadomości

25 lutego 2015 15:39 | Komunikaty

Uwaga na fałszywe pism PGE Dystrybucja informujących o zmianach w zakresie świadczenia i opłat za usługi dostaw energii elektrycznej

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostaw energii elektrycznej, pragniemy poinformować,...

czytaj więcej »

24 lutego 2015 13:00 | Komunikaty

Zmiana terminu zebrania Mieszkanców Złoczewa - 10.03. godz. 16

Szanowni Państwo, zarządzeniem Burmistrza Miasta Złoczewa nr 14/2015 z dnia 24 lutego br została wprowadzona zmiana terminu zebrania mieszkańców Złoczewa, zwołanego w celu dokonania wyboru Zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa oraz Przewodniczącego Zarządu. Zebranie odbędzie...

czytaj więcej »

20 lutego 2015 08:28 | Komunikaty

Geofizyka Toruń S.A. zawiadomia o zamiarze wykonywania badań sejsmicznych

Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613 ze zm.) Geofizyka Toruń S.A. jako wykonawca prac zleconych przez firmę Orlen Upstream Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że zamierza od 16 lutego rozpocząć geodezyjne...

czytaj więcej »

18 lutego 2015 14:13 | Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych a) w zakresie upowszechniania...

czytaj więcej »

18 lutego 2015 13:42 | Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące własność Gminy.

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej, 1)Dz.nr 15/3 o pow. 0,1294 ha cena wywoławcza – 41 913,- zł wadium – 4 100,- zł min.postęp w przetargu –...

czytaj więcej »

18 lutego 2015 11:28 | Komunikaty

OTWARTY KONKURS OFERT W FORMIE POWIERZANIA ZADAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Konkurs adresowany jest do organizacji...

czytaj więcej »

17 lutego 2015 15:12 | Aktualności

Gratulacje dla Laureatów konkursu na świąteczną dekorację.

W dniu dzisiejszym wręczono nagrody Laureatom konkursu na Najefektowniejszą świąteczną dekorację posesji/balkonu.witryny w okresie świąteczno - noworocznym 2014/2015. Komisja w składzie Pani Halina Żarnecka, Halina Sosin, Henryk Kowalczyk, Dominik Drzazga, uwzględniając głosy internautów...

czytaj więcej »

11 lutego 2015 15:40 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

O projekcie ZOF w Radiu ZW

Wiktor Płóciennik - koordynator projektu ZOF i prezes spółki Złoczewska Strefa Inwestycyjna był dzisiaj gościem Radia ZW, Tematem rozmowy przeprowadzonej przez redaktora Michała Kiczkę był m.in. - przetarg ograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich...

czytaj więcej »

11 lutego 2015 12:56 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

Poseł Cezary Tomczyk Gościem VIII Komitetu Sterującego ZOF

Gościem dzisiejszego spotkania Komitetu Sterującego był Poseł Cezary Tomczyk, który zadeklarował swoje poparcie dla projektów mających na celu tworzenie obszarów funkcjonalnych i współpracy samorzadów, służących rozowjowi społeczno - gospodarczemu regionu...

czytaj więcej »