Najnowsze wiadomości

22 lipca 2014 08:35 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

V spotkanie Komitetu Sterującego.

Wczorajsze spotkanie Komitetu Sterującego w całości zostało poświęcone dyskusji dotyczącej stanowiskia Ministerstwa Infrasytruktury i Rozwoju w sprawie klasyfikacji inwestycji przewidzianych do stworzenia dokumentacji technicznych w ramach projektu dotyczących Miejskich Obszarów Funkcjonalnych....

czytaj więcej »

21 lipca 2014 12:20 | Komunikaty

Kondolencje

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze zawsze będą z nami. Danucie Pilarskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy przekazują Burmistrz Miasta Złoczewa wraz z pracownikami.

czytaj więcej »

18 lipca 2014 08:42 | Aktualności

Plenerowe studio Radia Łódź

W dniu wczorjaszym w złoczewskim praku miejskim zagościło plenerowe studio Radia Łódź, z którego nadawano audycję "na żywo". Gośćmi redaktora Wojciecha Muzala byli: Burmistrz Miasta Złoczewa Jadwiga Sobańska, Dyrektor KWB Bełchatów Andrzej Jeznach oraz radni, sołtysi...

czytaj więcej »

11 lipca 2014 12:04 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stanisławów.

Złoczew, dnia 2014- 07 -11 Znak: Zp . 272.04. 2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stanisławów”. Działając na...

czytaj więcej »

10 lipca 2014 09:26 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza XLIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 18 lipca (piątek) 2014 r. o godz. 1600 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza XLIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 18 lipca (piątek) 2014 r. o godz. 1600 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie...

czytaj więcej »

04 lipca 2014 14:47 | Przetargi

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stanisławów

Złoczew, dnia 04. 07. 2014r. Znak: Zp: 272.04.2014 WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stanisławów Na podstawie art. 38...

czytaj więcej »

02 lipca 2014 09:55 | Komunikaty

PSZOK-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PSZOK-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)jest prowadzony przez Firmę EKO-REGION Spółka z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów i funkcjonuje na terenie Miejskiej Spółki Komunalnej...

czytaj więcej »