Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi  Borzęckie, Burdynówka, Miklesz,  Zapowiednik - KONICZYNKA

- celem zawiązanego w maju 2011 r. stowarzyszenia jest rozwój 4, współpracujących i zaprzyjaźnionych ze sobą wsi Borzęckie, Burdynówka, Miklesz i Zapowiednik.

Prezes Stowarzyszenia: Dariusz Grygiel

siedziba: Borzęckie 20   98 - 270 Złoczew

kontakt: Prezes Zarządu  691 - 301 - 738,

                  wice Prezes - Mirosław Bilski - 691 - 301 -748

Powrót do góry