Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 14 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

2. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

3. Przyjęcie protokołu z X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

5. Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

6. Powołanie Komisji Uchwał.

7. Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

-  zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złoczewie,

- zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2019,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

- obniżenia średniej  ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego,

- określenia stawek podatku od środków transportowych,

- określenia stawek podatku od nieruchomości,

- nadania nazwy drogi wewnętrznej  w miejscowości Złoczew,

- uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,

-  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej (lokal nr 2),

-  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej (lokal nr 4),

-  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Złoczew,

-  uchwalenia programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Transmisja obrad i archiwalny zapis na stronie www.bip.zloczew.pl

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                      /-/Andrzej Konieczny


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Złoczewie, które odbędzie dnia 12 listopada 2019r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  4. Zapytania i sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     /-/ Andrzej Konieczny

                                                                                              


Wyświetlono: 302

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 302

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

909183 Odwiedzin
Powrót do góry