Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 września 2019r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

2. Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

4. Przyjęcie protokołu z VIII nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

5. Przyjęcie protokołu z IX  nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

6. Powołanie Komisji Uchwał.

7. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu  na temat dróg powiatowych na terenie Gminy Złoczew.

8. Wystąpienie przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Sieradzu.

9. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

10. Informacja z wykonania budżetu za I połowę 2019r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

- rozdysponowania wolnych środków za 2018 rok oraz zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2019,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2019-2032,

- zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/203/09 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złoczew,

- utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim,

- najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Złoczew,

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

- nadania statutu dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złoczewie,

- nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie

 - przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,

- ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Złoczew.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Transmisja obrad i archiwalny zapis na stronie www.bip.zloczew.pl

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                /-/ Andrzej Konieczny


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Złoczewie, które odbędzie dnia 20 września 2019 r. (piątek)  o godz. 10.00  w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Tematy posiedzenia:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Informacja z wykonania Budżetu Gminy Złoczew za I półrocze 2019r.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

4. Zapytania i sprawy różne.

5.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                /-/ Andrzej Konieczny

 


Wyświetlono: 361

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 361

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1087480 Odwiedzin
Powrót do góry