6skm_c30816121911490jpg [400x300]***7.03. 2017r.

Informujemy, że w odpowiedzi na   zapytanie ofertowe: Usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Złoczew na lata 2016 – 2023  zamieszczone w BIP Złoczew, w dn.1.03.2017r.  - Znak: RL. 062.02.16.kms.2016/17  do 6.03. 2017r. do godz. 15.30 płyneło 9 ofert.

Protokół z procedury udzielenia zamówienia.

***1.03. 2017r. 

W zakładce Przetargi  BIP Złoczew  zamieszczono:  Zapytanie ofertowe: Usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Złoczew na lata 2016 – 2023.

 

***17.02. 2017r.

Program Rewitalizacji Gminy Złoczew na lata 2016 - 2023 został pozytywnie zweryfikowany pod względem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020

Zdjęcie

***15.02. 2017r.

Rada Miejska w Złoczewie uchwałą nr XXX/172/17 przyjeła Program Rewitalizacji Gminy Złoczew na lata 2016 - 2023, uchyliła uchwałę nr XXVIII/68/2016 ws. przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Złoczew.


Zatwierdzony Program Rewitalizacji Gminy Złoczew  na lata 2016 - 2023 

- kliknij tu

Nie przewiduje się, aby inwestycje planowane w ramach niniejszego Programu mogły zaliczać się do którejś z grup przedsięwzięć oddziałujących na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

 W związku z powyższym nie istnieją podstawy prawne do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko bądź wystąpienie z wnioskiem do właściwych: regionalnego dyrektora ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od jej przeprowadzenia.


***31.01. 2017

Otrzymliśmy ocenę Urzędu Marszałkowskiego dotycząca weryfikacji GPR pod kątem zgodnosci z Wytycznymi. Niestety dokument wytycznych nie spełnił.


***28.12.2016

Rada Miejska w Złoczewie uchwaliła Program Rewitalizacji Gminy Złoczew na lata 2016 - 2023r, dokument został złożony do Urzędu Marszałkowskiiego Województwa Łódzkiego, do weryfikacji pod katem  zgodności z Wytyczymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020.

20161229_144001jpg [400x300]


***21.12. 2016

PROJEKT PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZŁOCZEW NA LATA 2016 - 2023 wersja III, w brzmieniu uwzględniającym poprawki z Sesji Rady Miejskiej z dn. 14.12. 2016r.

Program Rewitalizacji Gminy Złoczew na lata  2016-2023 nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na etapie sporządzania programu nie stwierdzono również, iż realizacja jego postanowień może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

 W związku z powyższym nie istnieją podstawy prawne do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko bądź wystąpienie z wnioskiem do właściwych: regionalnego dyrektora ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od jej przeprowadzenia.

***14.12.2016

Na spotkaniu informacyjnym,  zrealizowanym podczas  sesji Rady Miejskiej, z Radnymi i Sołtysami,  dotyczącym rewitalizacji wykonawca przedstawił kompendium wiedzy dotyczącej rewitalizacji w Gminie Złoczew.

20161214_101546_hdrjpg [400x300]

20161214_100235_hdrjpg [400x300]

20161214_101203_hdrjpg [400x300]

  Prezentacja - Prezentacja

***17.11.2016

Szanowni Państwo informujemy, że  na postawie  art. 48 oraz art. 57 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 353 ze zm) zwrócilismy się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZŁOCZEW 2016-2023

PROJEKT PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZŁOCZEW - wer. II 

28.10.2016

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu Rewitalizacji.

Kliknij tu: Projekt Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Złoczew 2016 - 2023

Wszelkie uwagi i sugestie możesz zgłaszać mailowo: promocja@zloczew.pl, wpisujac w tytule "Uwagi do Projektu Rewitalizacji"


Rewitalizacja co warto wiedzieć...

skm_c30816102014440jpg [1653x2338]

skm_c30816102014441jpg [1653x2338]


Zdjęcie


Zdjęcie


Więcej informacji na temat zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i wyznczonego obszaru rewitalizacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie pok. 109


820170102_091517jpg [3096x4128]

***25 lipca 2016r.

W dniu dzisiejszym w Złoczewie przedstawiciele firmy przygotowującej Program Rewitalizacji dla Gminy Złoczew na lata 2016 - 2023 przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Złoczewie przprowadzali na terenie  Miasta Złoczewa badania ankietowe służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego.

20160725_091711jpg [400x300]

20160725_093751jpg [400x300]

20160725_090425jpg [400x300]

Następnie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbył się warsztat ekspercki z udziałem członków społeczności lokalnej prowadzony przez  Głównego Projektanta Małgorzatę Grodzicką - Kowalczyk i Głównego Doradcę  Macieja  Kowalczyka.   Uczestnicy warsztatu wypracowali priorytetowe założenia rewitalizacji i określili  jej obszar.

20160725_115312jpg [400x300]

220160725_112916jpg [2988x5312]

20160725_100918ajpg [400x300]

20160725_112906ajpg [400x300]

20160725_112846ajpg [400x300]

***  20 lipca 2016r.

program_rewitalizacjijpg [791x1121]

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne zorganizowane na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Złoczew na lata 2016-2023 zgodnego z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Data: 25.07.2016r. (poniedziałek) w Złoczewie.

Liczą  się Państwa opinie  i sugestie dlatego bardzo prosimy o aktywny udział w spotkaniach oraz o wypełnianie ankiet.

ankieta rewitalizacja


Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1211078 Odwiedzin
Powrót do góry