ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE

NA TERENIE GMINY ZŁOCZEW

Stowarzyszenie LGD Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Sieradzkiej E-ski"

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Biesiec

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Szklana Huta 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Dąbrowa Miętka -AMADEUS

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Borzęckie, Burdynówka, Miklesz,  Zapowiednik-KONICZYNKA

Stowarzyszenie  "Aktywni Gospodarze dla Wsi"

Towarzystwo Przyjaciół Złoczewa

Złoczewskie Towarzystwo Sportowe

 

ROK 2019

14.05.2019

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Lokalnego Programu Mikrograntów – ZŁOCZEW 2019.

 

Podczas spotkania poznają Państwo ideę Mikrograntów i założenia konkursu.

 

Data: 23.05.2019

 

Godzina: 15.30

 

Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Złoczewie - sala konferencyjna (I piętro)

 

W ramach Lokalnego Programu Mikrograntów organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mieszkańców Gminy Złoczew mogą starć się o środki na wsparcie lokalnych inicjatyw w wysokości od 1000 zł do 4000 zł lub na rozwój młodej organizacji (nie starszej niż 30 miesięcy o budżecie rocznym nie większym niż 25.000 zł) w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

 

26.03.2019

O tym, czy trzeba, czy nie trzeba podpisywać sprawozdań z działalności do końca marca przeczytacie tutaj. Z praktyki zalecamy wysyłanie sprawozdań za pomocą obywatel.gov.pl    jest to łatwiejsze niz e-puap.gov.pl

https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdania-finansowe-podpisywac-czy-nie-podpisywac-do-31-marca


19.03.2019

Zdjęcie

zdjęcie pochodzi ze strony ngo.pl 


Szanowni Państwo przypominamy, że do 31 marca 2019 należy złożyć CIT 8 do Urzędu Skarbowego oraz  podpisać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej.

CIT 8 - składamy przez e-deklaracje, może to zrobić, każda osoba posiadająca podpis elektroniczny (koszt 300zł/ os), upoważniona przez osoby wskazane w statucie, do reprezentacji Stowarzyszenia. Upoważnienie takie jest udzielane na formularzu UPL 1, który dostarcza się do Urzędu Skarbowego. Po około 2 dniach od dnia dostarczenia formularza do właściwego US, osoba upoważniona, może podpisem elektronicznym podpisać i wysłać CIT 8 Stowarzyszenia.

Kolejny krok to przygotowanie, podpisanie i przesłanie sprawozdania finansowego.

Obowiązek podpisania sprawozdania nie dotyczy tylko tych Stowarzyszeń, które prowadza uproszczoną księgowość. Pozostałe Stowarzyszenia są obowiązane do złożenia sprawozdania w formie elektronicznej (pdf, excel, word). Takie sprawozdanie musi byc podpisane (zgodnie z art 52 ustawy o rachunkowości) przez (w pierwszej kolejności) osobę sporządzająca sprawozdanie oraz kierownika jednostki. Kierownikiem jednostki w Stowarzyszeniu jest ZARZĄD - zatem sprawozdanie musza podpisać wszyscy członkowie zarządu. Zarząd podpisuje sprawozdanie  - profilem zaufanym (bezpłatny) przez e-puap. Sprawozdanie powinno być podpisane do 31.03 br., ale wysłane po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie członków. 

Instrukcja krok po kroku jak złożyć sprawozdanie:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-bez-dzialalnosci-gospodarczej-w-2019-roku-instrukcja


Pomocne informacje znajdzieci Państwo, także tu:

http://www.zosprp.pl/?q=content/udostepniono-mozliwosc-podpisywania-sprawozdania-finansowego-profilem-zaufanym

https://publicystyka.ngo.pl/aplikacja-do-sprawozdan-finansowych?fbclid=IwAR0HgpVgxHs1W_C7Z57ey3-u9ZAAbaCsKNewhWxsyoyN-JtnQhKBjw5ktGo


1.03.2019

                                   Zdjęcie      

Szanowne Panie, członkinie KGW, zachęcamy do zapoznania sie z ciekawą inicjatywą promująca region i jego walory kulinarne, pozostało jeszcze kilka dni na zgłoszenie się do udziału w BITWIE REGIONÓW. Szczegóły znajdziecie tutaj: https://bitwaregionow.pl/ROK 2018

5.12.2018


Zdjęcie    Zdjęcie

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie 29 listopada 2018 roku ustawy o kołach gospodyń wiejskich prezentujemy Państwu schemat działań jakie należy podjąć aby zarejestrować KGW lub zgłosić istniejące i ubiegać się o wsparcie w wysokości od 3 do 5 tys. Wniosek o wsparcie należy złożyć najpóźniej do 27 grudnia br. w Powiatowym Biurze ARiMR w Sieradzu. Uprzednio należy złożyć wniosek o rejestracje KGW wraz z niezbędnymi dokumentami.
Komplet potrzebnych dokumentów znajdziecie Państwo pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejsk…

Więcej informacji uzyskacie Państwo też na specjalnej stronie www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

Pełnomocnkiem ds. KGW  w Powiatowym Biurze ARiMR w Sieradzu jest Pani Wioletta Bądzior - 43 679 11 98

Jak informuje Pełnomocnik Rządu ds. MŚP Andżelika Możdżanowska ustawa wprowadza rozwiązania dla KGW umożliwiające im nabycie osobowości prawnej przez wpis do  Krajoweo Rjestru KGW.  Ustawa przewiduje: 13.11.2018


Zdjęcie

Szanowni Państwo, zawiadamiamy, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Złoczewa nr 79/2018 został przedłużony do 16.11.2018 do godz. 10.00 termin konsultacji Programu współpracy z OPP na rok 2019. Zaktualizowany Program (wer II z 13.11.2018), formularz uwag będący załącznikiem do Zarządzenia nr 79/2018, oraz sprawozdanie z konsultacji realizowanych w dn. 29.10 - 9.11.2018  znajdziecie Państwo pod linkiem.7.11.2018

Centrum OPUS w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór podmiotów, które chciałyby skorzystać z pakietów rozwojowych.

Zdjęcie

Oferta PAKIETÓW ROZWOJOWYCH OPUS

 

29.10.2018

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

 

Zarówno projekt programu jak i formularz konsultacji znajdą Państwo pod linkiem:http://zloczew.pl/wiadomosci/3923/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-gminy-zloczew-z-organiz

 

Termin konsultacji 29.10- 9.11.201812.06.2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART 3 UST 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE ZA ROK 2017- wer. uzupełniona

16.04.2018

- SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART 3 UST 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE ZA ROK 2017.


ROK 2017

27.11.2017

Rada Miejska w Złoczewie przyjeła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok 2018.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z OPP NA ROK 2018

Uchwała Rady Miejskiej w Złoczewie nr XXXIX/220/17

6.11.2017

Serdecznie zapraszamy do konsultacji Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.  Konsultacje będą odbywać się w terminie do 17.11.2017r.

Formularz konsultacji programu 2018

projekt Programu Współpracy 2018

Zarządzenie Burmistrza nr 58/2017

7.02. 2017r.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje o uruchomieniu w dniu 1 lutego 2017 roku drugiego konkursu wspierającego finansowo mikrowsparciem od 1500 zł do 5000 zł grupy nieformalne zakładające nowe organizacje pozarządowe w wybranych powiatach województwa łódzkiego: bełchatowskim, piotrkowskim, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, sieradzkim,wieruszowskim i w mieście Piotrków Trybunalski.

Złożenie wniosku odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza wniosku w wersji elektronicznej (PDF ewentualnie skanu formularza) na adres opus@opus.org.pl od 1 lutego 2017 do 15 marca 2017 do godz. 16.00. Nie trzeba składać wersji papierowej.

Druga edycja Konkursu „OWES na lepszy start — REGION II”  skierowana jest do aktywistów działających w grupach nieformalnych (grupa nieformalna to grupa licząca minimum 3 osoby) z województwa łódzkiego z powiatów: radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego, piotrkowskiego lub Miasta Piotrków Trybunalski, którzy chcą założyć organizację z działalnością ekonomiczną.

We wniosku wystarczy opisać pomysł na organizację, jej odbiorców i planowane przyszłe działania. W ramach konkursu przewidziano przyznanie mikrowsparcia (inkubacyjne pakiety rozwojowe) na założenie organizacji od 1500 złotych do 5000 złotych! Oprócz pieniędzy dla laureatów konkursu przygotowaliśmy wsparcie doradcze i mentoring (czas trwania: 8 miesięcy), pomagające w tworzeniu statutu i przygotowywaniu organizacji na podbój świata. Wypełnienie formularza (w wersji papierowej i elektronicznej) również nie będzie trudne, ponieważ i na tym etapie otrzymujecie wsparcie doradcze.

Zachęcamy do udziału.

ROK  2016

9.12.2016

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe, grupy inicjatywne chcące się  sformalizować, z terenu Gminy Złoczew na szkolenie dotyczące:

 - składania wniosków o dotację  na zadania zlecone w związku z nowelizacja ustawy o pożytku  publicznym, w ramach trybów konkursowych

 - prowadzenia księgowości

 - funkcjonowania stowarzyszeń w obowiązujacym porzadku prawnym.

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Złoczewie  15.12.2016 (tj.czwartek) o godz. 10.000skm_c30816120912290jpg [2338x1653]

9.11.2016

Zapraszamy do konsultacji  Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.  Termin: do 17.11.2016r.

Projekt programu współpracy na rok 2017

Zarządzenie Burmistrza dotyczące przeprowadzenia konsultacji

Formularz uwag

9.02.2016

Spotkanie ekspertów z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Łódź z przedstawicielami stowarzyszeń. Tematem spotkania były OWESy, Grant na lepszy start i społeczne aspekty rewitalizacji.

20160209_142030jpg [4128x3096]

20160209_131143jpg [4128x3096]

27.01.2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych”. Do skorzystania ze spotkania informacyjnego serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się dnia:

 • 3 lutego 2016 r. w godz. 10:00-12:30 (rejestracja od godz. 09:45) w Urzędzie Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, sala konferencyjna B, II piętro.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku chęci wzięcia udziału w danym spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPISieradz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

***

Program współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Program współpracy na rok 2016


Rok 2015

Program współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Program Współpracy z OPP na rok 2015

5.02.2015

Uproszczenia rachunkowe  dla stowarzyszeń  na mocy znowelizowanej ustawy o rachunkowości (Dz.U z 2014  poz. 1100 ze zmianami).

 Uproszczenia polegają na:

 • umożliwieniu sporządzania skróconego sprawozdania finansowego,
 • zwolnieniu z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre z tych informacji zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.

Zachęcamy do zapoznania się z tematem:

 http://www.soljg.eu/images/ikony/uproszczona-ksi%C4%99gowosc.pdf

 http://www.bilans.gofin.pl/17,1,233,179957,jednostki-mikro-moga-juz-stosowac-uproszczenia.html

2.11.2015

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. W załącznikach zamieszczamy formularz zgłoszenia uwag oraz projekt Programu Współpracy.  Na Państwa uwagi czekamy do 16.11.2015r.

Projekt Programu Współpracy 2016

Druk - konsultacje 2016


ROK  2014

 11.08.2014   

 Zapraszamy  i zachęcamy do udziału w
1) Szkoleniach dla liderów z obszarów wiejskich - więcej Informacji tutaj <http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/489-szkolenia-dla-lider%C3%B3w-z-obszar%C3%B3w-wiejskich>

2) Projekcie "Grant na lepszy start" - także dla grup nieformalnych! - więcej Informacji tutaj <http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/488-rusza-konkurs-grant-na-lepszy-start>

3) Zgłaszaniu zarysów projektów kulturalnych jakie ngo planują realizować w latach 2014-2020 do 12.09. - tutaj <http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/480-program-rozwoju-kultury-w-wojew%C3%B3dztwie-%C5%82%C3%B3dzkim-na-lata-2014-2020-przyj%C4%99ty-przez-zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-%E2%80%93-zach%C4%99camy-do-wsp%C3%B3%C5%82tworzenia-bazy-p>

 

ROK 2013

 7.08.2013

Pisma Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego, skierowane do organizacji pozarządowych  dotyczące:
 - wyborów do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 - konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  na rok 2014r.
 - nowej odsłony NGO.
 Zapraszamy do zapoznania się.

Pismo Marszałka Województwa Łódzkiego

 9.08.2013

 Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki realizuje projekt szkoleniowo-doradczy „Inspirujące lekcje doskonalenia wewnętrznego dla Liderów organizacji pozarządowych”. Rekrutacja odbywa się na terenie województwa łódzkiego do dnia 30.08. 2013r.  - zachęcamy do udziału.

ulotka_inspirujacejpg [1200x846]

Formularz Zgloszeniowy

Regulamin

 7.10. 2013r.

 KOLEJNA VII edycja Konkursu Przełamujemy bariery

 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza osoby oraz podmioty, których działania obejmują teren województwa łódzkiego do udziału w Konkursie „Przełamujemy bariery” 2013

 Celem konkursu jest: promowanie przedsiębiorstw społecznych jako inicjatyw ułatwiających powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, partnerskich postaw pracowników administracji państwowej i samorządowej wspierających inicjatywy organizacji pozarządowych, kobiet aktywnie działających w obszarze ekonomii społecznej oraz aktywności medialnej w obszarze ekonomii społecznej.

W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci w czterech kategoriach:

 1) Kategoria A „Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w regionie łódzkim w roku 2013”.

 2) Kategoria B „Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w roku 2013”   zgłoszenia do 7.10.2013r.

 3) Kategoria C „Najlepsza publikacja medialna z zakresu ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2013”.  Głosowanie finałowe odbdzie się  w terminie od 08.10.2013 r. do 08.11.2013 r.

 4) Kategoria D „Kobieta aktywnie działająca w obszarze ekonomii społecznej w roku 2013” zgłoszenia do 21.10.2013r.

 Przewidziane nagrody:
- Zwycięzca w Kategorii A otrzyma: statuetkę „Złoty Kłos”, tytuł „Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w regionie łódzkim w roku 2013”, prawo posługiwania się tym tytułem oraz nagrodę pieniężną.

- Zwycięzca w Kategorii B otrzyma: statuetkę „Złoty Kłos” oraz tytuł „Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w roku 2013”  oraz prawo posługiwania się tym tytułem.

 - Zwycięzca w Kategorii C otrzyma: statuetkę „Złoty Kłos”, tytuł „Najlepsza publikacja medialna poświęcona ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2013” oraz prawo posługiwania się tym tytułem.

- Zwycięzca w Kategorii D otrzyma: statuetkę „Złoty Kłos”, tytuł „Kobieta aktywnie działająca w obszarze ekonomii społecznej”, prawo posługiwania się tym tytułem, nagrodę rzeczową oraz możliwość prezentacji na portalu Agaty Młynarskiej „ONAONAONA”.

 Wręczenie nagród nastąpi podczas VII Gali Przedsiębiorczości Społecznej 14 listopada 2013r.

 Honorowy patronat nad Galą objęli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania kandydatur w kategoriach A i D, organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur w kategorii B oraz do głosowania (w terminie od 08.10.2013 r. do 08.11.2013 r.) w kategorii C na najlepszą publikację medialną za pośrednictwem strony www.wsparciespoleczne.pl. Zgłoszenia należy nadsyłać na odpowiednich formularzach, które są dostępne poniżej.

Formularz kat. A

Formularz kat. B

Formularz kat. D

 2.12.2013R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA ROK 2014

Program współpracy na rok 2014

 

ROK 2012

 5 listopada 2012 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. W załącznikach zamieszczamy formularz zgłoszenia uwag oraz projekt Programu Współpracy.

Projekt - programu współpracy na rok 2013

Formularz konsultacji na rok 2013

12 listopada 2012 r.

w Urzędzie Miejskim w Złoczewie  zostało zorganizowane szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Złoczew,  o tematyce "Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej".  Specjalista Pani Anna Furmańska doradca rozwojowy w Ośrodku Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS zapoznała nasze stowarzyszenia z przepisami prawa, zasadami prawidłowego księgowania wpływów i wydatków, mozliwościami pozyskania środków oraz pułapkami jakimi grozi nieznajomość prawa w tym zakresie.

dsc05214jpg [4272x2848]

dsc05218jpg [4272x2848]

22 listopada 2012 r.

w Gmachu Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina odbyła się  uroczysta Gala Przedsiębiorczości Społecznej. Wydarzenie to organizowane jest  przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" przy współudziale Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, w ramach projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gala ma na celu promowanie przedsiębiorstw społecznych jako inicjatyw ułatwiających powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, partnerskich postaw pracowników administracji państwowej i samorządowej, wspierających inicjatywy organizacji pozarządowych oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu.  Patronat honorowy nad Galą sprawują Minister Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

 Była to już szósta edycja wydarzenia, podczas którego wręczane są statuetki Złoty Kłos min. w kategorii: - Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim.

 Miło nam poinformować, że już po raz drugi wśród urzędników z województwa Łódzkiego  nominowanych do nagrody „Złotego Kłosa” w tej kategorii,  znalazła się Katarzyna Sufleta – Inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego a jednocześnie Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Złoczewie.  Do konkursu zgłoszono 17 kandydatur min. Pani Joalnty Chełmińskiej - wojewody łódzkiej, Pani Ewy Ściborskiej, Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, Pana Marcina Pluta - Starosty Powiatu Brzezińskiego, Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego, który w tym roku zdobył statuetkę Złotego Kłosa  i zaszczytny tytuł Urzędnika przyjaznego organizacjom pozarządowym.

Wszystkim Organizacjom Pozarządowym, które  wyróżniły mnie swoim głosem w ramach konkursu "Przełamujemy Bariery" w kategorii „Urzędnik Przyjazny organizacjom pozarządowym”   - składam serdeczne  podziękowania.

      Państwa  uznanie jest dla mnie największym wyróżnieniem i motywacją do działania z Wami i dla Was.                 

                                                                                                                      Kasia Sufleta

ROK 2011

4 styczeń 2011 r.

Województwo Łódzkie ogłosiło konkursy na realizację zadań z zakresu kultury
w 2011 r. dla organizacji pozarządowych. Kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonionych w konkursach wynosi 2 000 000 złotych – w tym 1 300 000 zł zarezerwowano na festiwale. Termin składania ofert upływa 24 stycznia.

W ramach dwóch organizowanych konkursów Województwo dofinansuje następujące zadania:

 • Upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń historycznych związanych z regionem łódzkim (priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia upamiętniające i  upowszechniające wiedzę o Bitwie Łódzkiej 1914 r).
 • Upowszechnianie tradycyjnej kultury regionu łódzkiego.
 • Upowszechnianie kultury regionu łódzkiego w kraju i za granicą, realizowane wspólnie z artystami i organizacjami kulturalnymi z krajów członkowskich UE
  i spoza UE. (Priorytetowo traktowane będą projekty realizowane w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w radzie Unii Europejskiej, odbywające się w jednej z 10 stolic europejskich (Bruksela, Berlin, Paryż, Londyn, Madryt, Kijów, Mińsk, Moskwa, Pekin, Tokio) lub w jednym z polskich centrów prezydentury (Sopot, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa).
 • Promocja i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości
  w sektorze  kultury.
 • Organizacja w kraju i za granicą festiwali mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród.

Tematyka zadań jest spójna z priorytetami polityki kulturalnej województwa na 2011 rok  takimi jak: poszukiwanie odrębności, indywidualności kulturowej województwa łódzkiego, odkrywanie tożsamości regionu, wsparcie działań kulturalnych związanych z prezydencją Polski w UE.

 Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w konkursach, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego zaplanował spotkanie informacyjne. Spotkanie odbędzie się 5 stycznia 2011 r., o godz. 12.00 - w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, I piętro).

Więcej na: www.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl - zakładka: „Ogłoszenia, komunikaty” – „Konkursy”

***

Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2012 r.

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji.

Czekamy na opinie i wnioski ze strony organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Złoczew do dnia 14 listopada 2011 r. Można je składać na poniżej umieszczonym formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@zloczew.pl .

Program współpracy na rok 2012 - projekt

Formularz konsultacji Programu Współpracy

***

26 października 2011r.

w świetlicy sołeckiej w Szklanej Hucie odbyło sie szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące księgowości i finansów stowarzyszeń.   Uczestnicy zapoznali się, z nałożonymi na nich przez znowelizowaną ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, obowiazkami. Poznali zasady i możliwości  funkcjonowania stowarzyszeń prowadzących działałnośc odpłatną, zasady prowadzenia księgowości, prowadzenia "amerykanki", tworzenia bilansu, opisywania, oznaczania faktur i rachunków. Poznali ważne dla nich terminy.  Szkolenie prowadziła Pani Katarzyna Książczak  - Centrum Inicjatyw Lokalnych OPUS w Łodzi, w ramach projektu  Ośrodek Ekonomii Społecznej.

dscf0511jpg [3648x2736]

dscf0510jpg [3648x2736]

 

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1323143 Odwiedzin
Powrót do góry