Informacja z otwarcia ofert dot.: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych

ZP.I- ZP.271.I.2020                                                                        Złoczew, dn. 24.03.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: I-ZP.271.I.2020.

Nazwa zadania: Gmina Złoczew stawia na uczniów”- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 522341-N-2020 z dnia 2020-03-12 r.

Na mocy art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zespół Ekonomiczno-Administarcyjny Szkół w Złoczewie informuje, co następuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaka, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie :  I część zamówienia w wysokości – 103.941,00 zł brutto,

                         II część zamówienia w wysokości – 258.240,00 zł  brutto,

                        III część zamówienia w wysokości – 31.500,00 zł brutto.

W terminie do 24.03.2020 r., do godz. 10.00 złożono następujące oferty:

Zestawienie ofert:

Część I zamówienia:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

MOJA SZKOŁA ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino

90 083,01

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

2.

Diverti  nauka i zabawa ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

100 979,14

14 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

3.

Firma Handlowa AKS ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk

91 403,00

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

4.

TESORA ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

99 138,00

14 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

5.

Educarium Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

78 086,00

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

6.

Grupa MAC S.A. ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

86 752,23

30 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

7.

EDU-PARTNER ul. Starowiejska 105, 83-307 Kiełpino

99 997,00

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

8.

ABC Szkoły ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

104 642,00

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

Część II

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

Biuro Inżynieryjne Martex, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

282 025,47

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

2.

PB Tenders ul. A.Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz

304 609,50

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

3.

Wilanka sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

243 723,27

Słownie ; dwieście czterdzieści dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć zł 96/100

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

4.

Web-Profit ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

202 863,90

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

5.

CEZAR ul. Wolność 8, 26-600 Radom

258 269,25

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

6.

13P Sp. z o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

269 740,23

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

7.

FHU Horyzont ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

256 873,20

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

8.

Ogólnopolska Grupa IT ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn

242 115,66

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

9.

Web-Profit ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

206 025,90

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

10.

PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec

222 626,31

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

11.

PHU „BIS” Sp. J. ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

228 524,16

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

12.

Kombit Plus Sp. z o.o. ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

249 430,47

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

Część III

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

AUDI PRINT ul. Dwornickiego 7a, 43-600 Jaworzno

23 370,00

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

2.

PB Tenders ul. A.Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz

26 476,98

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

3.

Firma Handlowa AKS ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk

21 880,00

7 dni

Wynagrodzenie ryczałtowe

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”: Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wyświetlono: 205

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 205

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

  • Odpowiedź na pytania...

    Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

  • OGŁOSZENIE O ZMIANIE...

    Ogłoszenie nr 540050180-N-2020 z dnia 19-03-2020 r. Złoczew: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE...

  • Informacja z otwarcia...

    Zp.271.1.2020                                                                                         ...

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1261207 Odwiedzin
Powrót do góry