Praca w Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. na terenie Gminy Złoczew.

Ogłoszenie

w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2020r. na terenie Gminy Złoczew.

 1. Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2019r. poz.668 z późn.zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy na członków Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie.
 2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot podróży.
 3. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a)      wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy Złoczew, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,

b)      korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

c)       przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

 1. Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:

a)      opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

b)      przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

 1. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczewa.
 2. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.
 3. Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.
 4. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej do dnia 2 kwietnia 2020r. do godz.16.00 na adres Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew.

Druk formularza zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia lub jest dostępny do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie

                                                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                                                      /-/Dominik Drzazga

Wyświetlono: 216

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Wyświetlono: 216

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

 • Całodobowa infolinia...

  Jeśli masz wątpliwości jak zachowywać się w czasie kwarantanny, jeśli nie wiesz czym jest...

 • Zmiana godzin pracy...

  Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Złoczewie Uprzejmie informuję, że począwszy...

 • Konsultacje społeczne...

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym opiniowania koncepcji przebudowy...

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1261326 Odwiedzin
Powrót do góry