OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. na „Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników-Kamasze-Wilkołek Unikowski, etap I”

 

                                                                                               Złoczew, dnia 08.08.2019 r.

Zp.271.2.2019

                                                                                           

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naPrzebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników-Kamasze-Wilkołek Unikowski, etap I

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 572973-N-2019 z dnia 12.07.2019 r.

 

Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że  w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz.

 

Wybrany Wykonawca zaoferował następującą cenę wykonania zamówienia w wysokości – 457.127,00 zł. brutto. Okres gwarancji – 3 lata.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz - oferent otrzymał  w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  60,00 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  100,00 punktów.

 

 

 

 

                              Burmistrz

                                                                /-/ Dominik Drzazga

 

 

Wyświetlono: 247

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 247

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

858358 Odwiedzin
Powrót do góry