O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr W/3/2019

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

z dnia 12 lipca 2019 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204) Burmistrz Miasta Złoczewa

 

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości objęte wykazem stanowiącym załącznik 1  do ogłoszenia.

 

II.

 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 12.07.2019 r. do dnia 02.08.2019r. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 12.07.2019 r.

 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  MIENIA  GMINNEGO  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki

w m² / ha

Przeznaczenie

w planie miejscowym/

studium

Opis nieruchomości

 Cena nieruchomości w zł

Sposób zbycia

Tytuł własności

Adres

Nr działki

1.

SR1S/00072029/8

Złoczew,
ul. Kilińskiego

 

239/3

0,0046ha

brak MPZP

studium – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zieleni urządzonej

Nieruchomość niezabudowana

8 200zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

sprzedaż

 

UWAGA

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej bip.zloczew.pl

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2019 r. do dnia 02.08.2019 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia 23.08.2019r. mogą złożyć wniosek o jej nabycie.

 

 

 

 

 

Wyświetlono: 334

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 334

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

858358 Odwiedzin
Powrót do góry