Informacje ws. biogazowni.

Informacja w  sprawie: „Kompleksowa budowa biogazowni rolniczej do otrzymywania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w sposób skojarzony w kogeneratorach o łącznej mocy maksymalnej do około 1,0 MW ”


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Oddział  w Sieradzu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu, wyraziły opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z tym Burmistrz Miasta Złoczew po otrzymaniu wszystkich (3) opinii wydał postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

W dniu 27 sierpnia 2018r. do Urzędu Miejskiego w Złoczewie wpłynęło zażalenie na postanowienie obligujące Inwestora do opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Zażalenie wraz z wykazem akt postępowania zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w dn.
3 września 2018r.

14 września 2018r. Burmistrz Złoczewa zorganizowała spotkanie, na które przybył przedstawiciel Inwestora oraz strona postępowania. Inwestor zobligował się do przedłożenia aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

17 września 2018r. Inwestor dostarczył do tut. urzędu, aneks nr1 do karty informacyjnej przedsięwzięcia, które zostanie ponownie wysłane w celu zaopiniowania przez RDOŚ w Łodzi, Sanepid oraz Wody Polskie w Sieradzu. Aneks zawiera sprostowanie co do jednego z punktów. Inwestor zapewnia, że w planowanej biogazowni rolniczej nie będzie wykorzystywany surowiec pochodzenia zwierzęcego taki jak odpady biologiczne, szlamy flotacyjne, treści żołądków zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło), krew oraz resztki jedzenia. Oświadcza, że surowcem bazowym do produkcji biogazu będzie roślinność energetyczna – kiszonka z kukurydzy dojrzałej – całej oraz kiszonka z traw.

Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, których celem jest czynny udział społeczeństwa poprzez wypowiedzenie się wobec powyższego przedsięwzięcia.

W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie, na którym przedstawiciel Inwestora odpowie na pytania związane z przedsięwzięciem. 

Poinformujemy Państwa o terminie planowanego spotkania.

Wyświetlono: 1048

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 1048

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1211143 Odwiedzin
Powrót do góry