Informacje inwestycyjne.

Szanowni Państwo informujemy:

1. Trwają prace nad uzyskaniem koncesji umożliwiającej uruchomienie Kopalni Wegla w Złoczewie. Grupa PGE wystąpiła o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoczew. Dokumenty te są niezbędne  do złożenia wniosku o koncesję eksploatacyjną na wydobycie węgla brunatnego ze złoża "Złoczew".

2. W realizacji jest rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło Miasta Złoczewa- etap I i II. Przypominamy, że wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w ramach etapu III.

3. Złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie wykonanie odwiertu geotermalnego w Złoczewie oczekuje na opinię Głównego Geologa Kraju. W chwili obecnej PGE przygotowuje analizę dotyczącą potencjalnego wpływu projektowanego odwiertu Złoczew GT-1 na procesy związane z wydobyciem węgla brunatnego.

4. Zakończył się I etap budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wieluńskiej, w ramach którego powstało 551,6 mb  sieci oraz 168,7 mb przyłącza. Wykonawcą była Firma Handlowo - Usługowa Waldemar Chudy z Sieradza.

5. Kontynuowane są prace projektowe dotyczące budowy chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej. Prace są koordynowane z projektem II etapu kanalizacji sanitarnej w ul. Wieluńskiej.

6. Trwaja przygotowania do podpisania porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego dotyczącego budowy południowej obwodnicy Złoczewa w ciągu drogi wojewódzkiej 482. Zgodnie z założeniami  przyjętymi w ramach projektu ZOF Gmina Złoczew opracuje dokumentację techniczną, wykorzystując częściową dokumentację powstałą w ramach projektu  ZOF, a sam proces inwestycyjny będzie prowadzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

7. Wykonano oświetlenie drogowe przy ul. Łąkowej w Złoczewie. Rozpoczęto projektowanie oświetlenia przy ul. Dolnej. Planowany jest również audyt oświetlenia (oświetlenie uliczne, w budynkach publicznych), co pozwoli na podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu modernizacji oświetlenia na terenie całej gminy. 

8. Oświetlenie, nowy wizerunek dzięki scieżkom z kostki oraz nazwę "Park Pamięci" zyskał Park z Obeliskiem.

9. Z myślą o podróżujących PKS-em pod koniec września  na ul. Szerokiej stanie nowa wiata przystankowa.

10. 25 lipca została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia. Koniecznym jest wydanie kolejnej, nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu bublicznego na  budowę gazociagu średniego cisnienia, ponieważ Inwestor który w pierwszym wniosku pominął  2 działki.  W związku z powyższym, koniczne było złożenie nowego wniosku na pominięte działki. Wniosek ten został złożony w dniu 07.08.2018 r. Obecnie oczekujemy na uzgodnienia projektu decyzji obejmującego obszar pominiętych działek, z Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie w Sieradzu oraz Starostwem Powiatowym w Sieradzu. Po uzyskaniu uzgodnień zostanie opublikowane obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami niezbędnymi do wydania decyzji.

 

Wyświetlono: 966

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 966

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

831131 Odwiedzin
Powrót do góry