OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 114769E – ul. Starowiejska w Złoczewie.

Złoczew, dnia 28.07.2020 r.

Zp.272.5.2020

                                                                                           

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej nr 114769E – ul. Starowiejska w Złoczewie.”

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 554303-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.

 

Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że  w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Usługi Transportowe Dąbrowski Tomasz, Bór Zapilski 50, 42-133 Węglowice.

 

Wybrany Wykonawca zaoferował następującą cenę wykonania zamówienia w wysokości – 1.156.983,98 zł brutto. Okres rękojmi i gwarancji – 3 lata.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

1. Usługi Transportowe Dąbrowski Tomasz, Bór Zapilski 50, 42-133 Węglowice

Oferent otrzymał w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  60,00 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  100,00 punktów.

2. „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz

Oferent otrzymał w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  42,92 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  82,92 punktów.

3.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

Oferent otrzymał w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  47,95 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  87,95 punktów.

    

Z up. Burmistrza

Dariusz Tokarski

Zastępca Burmistrza

Wyświetlono: 218

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 218

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

  • ZAPYTANIE OFERTOWE...

    Złoczew, dnia 9 lipca 2020r. G.6840.ZO.9.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem...

  • Informacja z otwarcia...

    Zp.272.5.2020                                                                               ...

  • Informacja z otwarcia...

    Zp.272.6.2020                                                                               ...

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1323230 Odwiedzin
Powrót do góry