Odpowiedź na pytania dot.: Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Uników.

Złoczew, dn. 26.06.2020 r. 

Wszyscy Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego „
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Uników ” -  Zp.272.4.2020.

 

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) Zamawiający – Ochotnicza Straż Pożarna
w Unikowie, za pośrednictwem Pełnomocnika – Gminy Złoczew, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 2.6

Wykonawca zwraca się z zapytaniem: „Prosimy o ponowne przeanalizowanie odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 7.

Czy zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w hamulce tarczowe?

Informujemy, że w tej klasie samochodów hamulce tarczowe są standardowym rozwiązaniem stosowanym przez producentów podwozi pod zabudowy pożarnicze umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie hamulców podczas gwałtownego hamowania. Hamulce tarczowe lepiej odprowadzają ciepło dzięki czemu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo ich uszkodzenia.

Umożliwi to złożenie większej ilości ofert.”

Odpowiedź nr 1:

Po przeanalizowaniu powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania hamulców tarczowych, tym samym zmieniając odpowiedź na pytanie nr 7 w odpowiedziach udzielonych uprzednio (w dniu 26.06.2020 r.).

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ oraz uprzednio udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.

 

                              Z up. Burmistrza

      Sekretarz

                                                                             /-/ Anita Szremska

                                                                                                              

Wyświetlono: 115

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 115

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1161505 Odwiedzin
Powrót do góry