Projekt współfinansowany

 przez  Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Poddziałania 7.1.1

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

ijpg [200x97]           iiijpg [50x35]    iijpg [50x34]            

                                             

     „Europejski Fundusz Społeczny pomaga ludziom

w uzyskaniu lepszych kwalifikacji i zwiększeniu szans na rynku pracy".

Informujemy, że w Gminie Złoczew jest realizowana
„Iskierka Otuchy"

projekt Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie
współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji",  Poddziałanie 7.1.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej",
skierowany do grupy osób z terenu Gminy Złoczew zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu: 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie 
98 - 270 Złoczew ul. Burzenińska 4  
tel. 43 820 24 56, 507 216 834, 518 427 816.
więcej informacji o współfinansowaniu na stronie: www.efs.gov.pl

**************************************************

W ramach projektu „Iskierka otuchy", realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie, a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", podnosi swoje kwalifikacje 12 uczestników z terenu Gminy Złoczew, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

Miesięcznik projektu „Iskierka otuchy":

CZERWIEC
Pięciu pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie i koordynator projektu przeprowadziło rekrutację uczestników projektu. Pracownicy socjalni- Justyna Sosin, Teresa Wrzosek, Aleksandra Kowalska, Wiesława Muszyńska i Alina Krzemień miały pełne ręce roboty, przeprowadzały wywiady i zawierały kontrakty z przyszłymi uczestnikami projektu.

vajpg [400x300]

realizacja projektu wymaga ciągłych konsultacji. Na zdjęciu Pani Aleksandra Kowalska - Kierownik MGOPSu i pracownik socjalny Pani Justyna Sosin.

Koordynator przygotowywała umowy, oświadczenia i inne niezbędne dokumenty, no i walczyła wraz z pomagającym realizatorkom projektu informatykiem Radosławem Radwańskim z niesfornymi logotypami. 
W wyniku tych działań 10 kobiet i 2 mężczyzn zawarło kontrakty socjalne w ramach, których wezmą udział w:
 - zajęciach i konsultacjach prowadzonych przez psychologa Pana Bogdana Andruszkiewicza
- kursach dających im nowe kwalifikacje zawodowe
- zajęciach i konsultacjach z doradcą zawodowym Panią Małgorzatą Łuszczek, który określi ich referencje zawodowe i wskaże jak poruszać się na rynku pracy.

Podpisano również umowy zlecenia na realizację zadań w ramach projektu z koordynatorem – Katarzyną Sufleta, księgową projektu – Panią Aliną Świętczak, psychologiem – Panem Bogdanem Andruszkiewiczem i doradcą zawodowym – Panią Małgorzatą Łuszczek. 

Czerwiec upłynął na zawieraniu umów i negocjacjach projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Ponieważ to nasz pierwszy projekt z niepokojem myśleliśmy o tym , że w Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia nie zapadły jeszcze żadne decyzje o dofinansowani projektu, który zgodnie z harmonogramem już zaczęliśmy realizować. 

Na stronie internetowej pojawiło się ogłoszenie następującej treści:

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ijpg [200x97]           iiijpg [50x35]    iijpg [50x34]            

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ISKIERKA OTUCHY"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złoczewie przygotowując się do realizacji projektu

kieruje zaproszenie
do grupy osób z terenu Miasta i Gminy Złoczew, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujących i będących w wieku aktywności zawodowej, do osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem, a zwłaszcza do do ludzi młodych miedzy 15 a 25 rokiem życia, osób uzależnionych od alkoholu poddających się procesowi leczenia lub będących w okresie 1 roku od jego zakończenia,  do udziału w projekcie „Iskierka otuchy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W ramach projektu w okresie od 1.06.2008r. do 31.12.2008r. odbywać się będą:
- usługi poradnictwa zawodowego
- szereg szkoleń i kursów dających nowe kwalifikacje zawodowe
- konsultacje z psychologiem, wzmacniające pozycję na rynku pracy 
w związku z udziałem w projekcie uczestnicy otrzymają zasiłki okresowe i celowe.

ivjpg [100x71]

Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia  


Realizacja projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Złoczewie


           WRZESIEŃ

Ze zwiększoną częstotliwością odbywają się zajęcia i konsultacje prowadzone przez psychologa Pana Bogdana Andruszkiewicza. Konsultacje indywidualne z psychologiem odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki. Psycholog prowadzi z uczestnikami ćwiczenia i treningi. Uczestnicyprojektu podczas konsultacji psychologicznych rozwiązywali przygotowane dla nich testy psychologiczne.


Rozpoczęły się kursy podnoszące kwalifikacje i dające nowe umiejętności a realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sieradzu. Na dzień 30 września w kursach uczestniczy 9 osób. 2 panów odbywa 60 godzinny kurs, zakończony egzaminem państwowym w zakresie obsługi wózków jezdniowych. Jedna z uczestniczek nabywa nowe umiejętności na 170 godz. kursie - „Profesjonalny handlowiec z obsługą kas fiskalnych", również jedna uczestniczy w 100 godz. kursie gastronomicznym - kształcąc się na kucharza. 5 Pań zdobywa wiedzę i praktykę w zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi. 

  

We wrześniu podpisaliśmy umowy z kierownikiem OKZ w Sieradzu Panem Bogdanem Łapą  na realizację 4 kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników naszego projektu.  

 

Przekazaliśmy ulotki informujące, o tym, że ze szkoleń korzystaja uczestnicy projektu "Iskierka otuchy" oraz nalepki na materiały dydaktyczne.

W najbliższym czasie rozpoczną się kolejne kursy min: kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs obsługi komputera i kurs księgowości.
W październiku 5 osób rozpocznie kurs na prawo jazdy kat.B.
Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe na dojazdy na szkolenia oraz konsumpcję. 
Ponieważ na konto projektu wpłynęły środki zewnętrzne realizatorzy projektu mogli poczynić niezbędne zakupy, aby zapewnić funkcjonowanie biura projektu i promocję projektu. Zleciliśmy wykonanie materiałów promocyjnych, zakupiliśmy laptopa wraz z oprogramowaniem i telefon komórkowy oraz artykuły papiernicze.

 

We własnym zakresie zrobiliśmy ogłoszenia informujące o realizacji projektu. 
W tygodniku Nad Wartą zmieściliśmy ogłoszenie o realizacji projektu. Ukazało się ono na stronie 2 w numerze 39,  24 - 30.09.2008 r.

 

Po raz pierwszy przygotowaliśmy "wniosek o patność" bedący rozliczeniem z dotychczasowej działalności i wydatków poniesionych w ramach projektu.


Ponadto na budynku MGOPSu pojawiła sie tablica informująca, o realizacji projektu dofinansowanego ze śroków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

vijpg [400x300]

na zdjęciu: przed wejściem do budynku MGOPS w Złoczewie umiesczono tablicę informującą o realizacji projektu. 

 

PAŹDZIERNIK

 Pod koniec września dokładnie 29, rozpoczął się "Kurs gastronomiczny - kucharz" na który uczęszcza Pani Kazimiera. Uczestniczka zwierzyła się, że jest zachwycona zajęciami praktycznymi, które stanowią przyjemne wytchnienie po ciężkich godzinach trudnej teorii. 
Pięć Pań biorących udział w kursie „Opiekunka osób starszych i chorych" rozpoczęło zajęcia praktyczne w sieradzkim szpitalu, z przejęciem opowiadały o tym, czego się tam uczą. 
W pierwszej dekadzie października 2 uczestników projektu ukończyło kurs - „Obsługa wózków jezdniowych".
Serdecznie gratulujemy Panom Leszkowi i  Michałowi.

 15 października rozpoczął się kurs „Księgowość z obsługą programów komputerowych". Panią WiolettE, która będzie zdobywać nowe kwalifikacje na tym kursie martwi czy zdoła pogodzić udział w dwóch kursach, które rozpoczęły się w tym samym czasie. Pani Wioletta bowiem, wraz z czwórką innych uczestników „Iskierki otuchy" bierze udział w kursie prawa jazdy kategorii B. Szkolenia w tym zakresie prowadzi Szkoła Nauki Jazdy Macieja Szablewskiego. Uczestnicy odbędą 30 godzin zajęć teoretycznych i 33 godziny zajęć praktycznych.

vmjpg [400x300]

Na zdjeciu: uczestnicy kursu prawo jazdy wraz z wykładowcą Panem  Maciejem, który  jako zaangażowany w realizację projektu otrzymał naszą "iskierkową" koszulkę.


17 października obyły się grupowe zajęcia z psychologiem Panem Bogdanem Andruszkiewiczem. Zajęcia poprzedzało pół godzinne wspólne spotkanie przy herbacie i ciastkach, uczestników, pracowników socjalnych prowadzących kontrakty, koordynatora projektu, księgowej.

vibjpg [400x300]

Na zdjęciu: Od końca:Księgowa projektu Alina Świętczak, pracownicy MGOPS realizujący kontrakty socjalne Justyna Sosin,Alina Krzemień, Kierownik MGOPS w Złoczewie Aleksandra Kowalska, Z-ca Burmistrza Krzysztof Gandziarski, uczestniczki projektu.

 

Spotkanie służyło zintegrowaniu się ze sobą, mówiono o problemach i je rozwiązywano, wyjaśniano wątpliwości. W spotkaniu wziął udział także Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa - Pan Krzysztof Gandziarski, który powiedział, że cieszy się, że te 12 osób skorzystało z możliwości wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, bo to wyjątkowa okazja by podnieść swoje kwalifikacje, nabyć nowe umiejętności, które mogą zaprocentować w przyszłości. Koordynator projektu podkreślała, że udział w tych kursach może być szansą dla uczestników i może otworzyć przed nimi nowe życiowe możliwości, czego życzyła.

W trakcie spotkania wszyscy, którzy biorą udział w projekcie otrzymali koszulki promujące projekt i w tychże koszulkach zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.  

 viiiiiiiijpg [400x300]

Na zdjeciu: Uczestnicy projektu,  prawie w komplecie i cała "obsługa" projektu oraz Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa i Psycholog - Bogdan Andruszkiewicz.

 

Po zajęciach Psycholog powiedział, że był zachwycony wspólną pracą grupy uczestników, zwierzył się, że się nie spodziewał, że te zajęcia będą tak udane. 

23 października o naszym projekcie informowało

Nasze Radio 104,7 FM z Sieradza,

za co serdecznie dziękujemy!!

24 i 25 października obywały się zajęcia z doradcą zawodowym, uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne. Zajęcia częściowo miały charakter ćwiczeń, częściowo wykładu. 

 

LISTOPAD  

4 listopada 10 uczestników projektu rozpoczęło kolejny już kurs, tym razem 30 godzinny kurs - "Obsługa komputera". Kurs realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sieradzu.

vipjpg [400x300]

na zdjęciu: uczestnicy projektu zapoznają się z programem MS WORD. 

 

5 listopada w lokalnym dodatku do Dziennika Łódzkiego - "Nad Wartą" na stronie 13 ukazała się informacja o realizacji projektu i jego założeniach.

 

15 listopada odbyły sie kolejne zajęcia z doradcą zawodowym. Były to konsultacje indywidualne z uczestnikami projektu. Ich przedmiotem były: testy, czyli tak zwany bilans umiejętności,  opracowanie indywidualnego planu działania  oraz sposobu przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

viwjpg [400x300]

na zdjęciu: Uczestnicy projektu wspólnie z doradcą zawodowym dokonali  bilansu w ramach indywidualnego planu działania

 

14 listopada listopada Pan Michał rozpoczął kolejny kurs - tym razem 36 godz. - „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 KV”. Harmonogram kursu był bardzo napiety ale Pany Michałowi udało się i 22 listopada zdał egzamin!  Ogromnie gratulujemy Panu Michałowi ale także Pani Kazimierze, która ukończyła kurs gastronomiczny, Pani Justynie, która jest już profesjonalnym handlowcem, oraz Paniom Marzenie, Renacie, Elżbiecie, Irenie i Aleksandrze, które 24 listopada zakończyły kurs - opiekun osób starszych i chorych.  Żałujemy tylko tego, że nie udało sie Ich uwiecznić na fotografii podczas zajęć.  Na niedosyt zdjęć nie mogą natomiast narzekać uczestnicy 80 godz. kursu "Masaż leczniczy".  Kursanci prócz zajęc teoretycznych ćwiczą, ćwiczą i jeszcze raz ćwiczą i niewątpliwie są najbardziej zrelaksowanymi kursantami.  Dość spięta i obolała koordynator projektu już nie może się doczekać kiedy odda sie w ich wyćwiczone ręce.

  viibjpg [400x300]

na zdjęciu: Pani Jadwiga  wykonuje masaż dłoni

GRUDZIEŃ

Miło nam poinformować, że uczestnicy projektu ukończyli kolejny kurs - obsługi komputera , choć początki nie były łatwe to kilka ostatnich zajęć było już przyjemnością.  
        5 grudnia odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem poświęcone miedzy innymi pokonywaniu barier komunikacyjnych i umiejętnościom komunikowania się oraz podstawom komunikacji niewerbalnej. Niestety czas realizacji projektu nieuchronnie zbliża sie ku koncowi co uświadomiły nam ostatnie zajęcia grupowe z Panem Bogdanem. 

viifjpg [400x300]

na zdjęciu: "Iskierki" wykonywaly ćwiczenie pozwalające uświadomić obszar nienaruszalnej "strefy osobistej". 

 

W dniach 9 i 10 grudnia dzięwięciu uczestników projektu przeszkoliło się w zakresie obsługi kasy fiskalnej. Kolejna piatka 18 grudnia rozpoczęła 12 godzinny kurs - "Minimum sanitarne", który stanowi uzupełnienie kursów - na opiekunke osób starszych i chorych oraz "Obsługa kasy fiskalnej".   Troje uczestników - Kazimiera, Jadwiga oraz Leszek ukończyło kurs masażu leczniczego a Pani Wioletta kurs księgowości.

W połowie grudnia odbyły się ostatnie zajęcia z Panią Małgorzątą Łuszczek - doradcą zawodowym.  

 

 W dniu 17 grudnia w  tygodniku "Nad Wartą" ukazało sie ogłoszenie podsumowujące projekt. Na tle innych ogłoszeń  "iskierkowe" wygląda nieco obszernie, ale nic w tym dziwnego zawiera bowiem kompendium informacji o projekcie oraz życzenia dla wszystkich zaangażowanych w realizację projektu i biorących w nim udział.


23 grudnia, już w atmosferze świątecznej odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Iskierka otuchy" były więc życzenia i gratulacje od władz Gminy Zloczew. Kierownik MGOPSu życzyła sobie i „Iskierkom" oby nie musieli spotykać się tak często. Koordynator życzyła sukcesów i powodzenia na przyszłość, wyraziła nadzieje, że każdy z uczestników projektu znalazł w nim coś wartościowego dla siebie.  Były też podziękowania zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy byli zaangażowani w realizację projektu a nie dotarli na spotkanie a więc - dla doradcy zawodowego - Pani Małgorzaty Łuszczek, dla Pana Macieja Szablewskiego, dla wszystkich pracowników i wykładowców OKZ ZDZ w Sieradzu.
Każdy z uczestników projektu otrzymał certyfikat - uczestnictwa w projekcie. Ponadto z dumą i radością chcemy poinformować, że od przyszłego roku dwoje uczestników projektu podejmie pracę. Mamy nadzieję, że liczba ta będzie wzrastać. Trzymamy także kciuki za piątkę „Iskierek" bo przed nimi jeszcze egzamin na prawo jazdy. 

viisjpg [400x534]

na zdjęciu: koordynator projektu - dziekowała "Iskierkom" za udział w projekcie, koleżankom i szefowej z MOPSu za zaangażowanie, słowa uznania skierowała doksięgowej projektu za prowadzenie jego bardzo istotnej bo finansowej strony, podziekowała psychologowi - Panu Bogdanowi Andruszkiewiczowi, a także tym ktorych nie było na spotkaniu a przyczynili sie do realizacji projektu, wyrazy wdzięczności skierowała rowniez do swojej Szefowej - która chciała czy nie chciała o wszekich problemach z Iskierką słuchała ;-) a takze do kolegi Radka, który slużył pomoca kiedy to wniosek o płatnośc nie chcial się otworzyć albo zapisać, albo strona projektu sie zawiesiła itd, itp - słowem  -był w krytycznych sytuacjach.

viitjpg [400x534]

na zdjeciu: Aleksandra Kowalska - Kierownik MGOPSU  dziekowała wszystkim związanym z projektem  i życzyła jego Uczestnikom  wszystkiego co najlepsze.

 
Projekt „Iskierka otuchy" był pierwszym projektem realizowanym przez gminę Złoczew a dofinansowanym przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 12 uczestników miało do dyspozycji 12 kursów zawodowych a także zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę opiekunki naszego projektu z WUP w Łodzi- Pani Agnieszki, za pomoc i cierpliwość.


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim zaangażowanym w realizację projektu

a przede wszystkim uczestnikom projektu

będziemy życzyć aby byli szczęśliwi, zdrowi i radośni

a nadchodzący rok niech obdarzy Ich wieloma szansami na rozwój zawodowy,

niech sprzyja osiąganiu sukcesów i przyniesie wiele pozytywnych wydarzeń.

Wszystkiego najlepszego!!

 GALERIA PROJEKTU - 2008

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

775021 Odwiedzin
Powrót do góry