loga_kolorowe_lodzkie_do_internetugif [500x60]


„Człowiek - najlepsza inwestycja".

Gmina Złoczew realizuje projekt
"Szansa na lepszy start"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2012 do 30 listopada 2013 r.

w szkołach  podstawowowych z terenu Gminy Złoczew:

 - im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie,

- im. Bohaterów Wrzesnia 1939r w Stolcu,

- w Broszkach,

- w Unikowie

i polega na utworzeniu w tych placówkach punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat.


Punkty przedszkolne prowadzą  zajęcia  przez 25 godzin w tygodniu,

zgodnie z podstawa programową, na podstawie programów autorskich nauczycieli. Główne obszary oddziaływań edukacyjnych  to:
-poznanie środowiska społeczno przyrodniczego
-rozumienie świata i siebie
-edukacja matematyczno polonistyczna
-twórcze rozwiązywanie  problemów
-ekspresja plastyczna
-rozwijanie sprawności manualnych i ruchowych
-nabywanie umiejętności przez praktyczne działanie
-budowanie systemu wartości
-współpraca i funkcjonowanie w grupie
-uwrażliwianie na piękno
-wdrażanie do obcowania z kulturą.

***

W ramach projektu realizowane są:

- zajęcia języka angielskiego 1 godz. tygodniowo w każdym z punktów,

- zajęcia rytmiki - 1 godz. tygodniowo w każdym z punktów, 

- indywidualne zajęcia z logopedą - 2 godz. tygodniowo w każdym z punktów.

- spotkania z kulturą czyli wycieczki do kina  i teatru
- wycieczki edukacyjne do ogrodu botanicznego i zoologicznego w Łodzi  oraz Dinoparku w Kołacinku
- zajęcia otwarte, podczas których przedszkolaki będą mogły przedstawić  swoje osiągnięcia i umiejętności,
- uroczystości dla rodziców i społeczności lokalnej  min. pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, festyn rodzinny, Dzień Dziecka.

Oferta punktu przedszkolnego obejmuje także wyżywienie w trakcie zajęć.

W celu właściwej realizacji  projektu punkty przedszkolne zostały wyposazone w niezbędne pomoce dydaktyczne i akcesoria, w tym: wyprawki dla dzieci - kredki, bloki, gry,  zabawki, piłki, plansze, klocki,  przyrządy do ćwiczeń, książki, instrumenty muzyczne itp.

Również w ramach projektu przy Szkole Podstawowej w Złoczewie powstanie plac zabaw.


Wartość projektu: 906 360,44 zł

w tym wkład własny 31 300,00 zł

 

 

 Więcej informacji o projekcie  na www.szansanalepszystart.pl

 

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku

tel.                                                                                                                     

e- mail:  koordynator@szansanalepszystart.pl

 

 

Więcej  informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki  

znajdą Państwo na stroniewww.efs.gov.pl   oraz   www.pokl.wup.lodz.pl

 

 

 

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1164192 Odwiedzin
Powrót do góry