kapital_ludzkijpg [200x96]          ueefs_lkolorjpg [150x55]      logo_lodzkie_kolorjpg [100x37]

 


 

Człowiek - najlepsza inwestycja".

Gmina Złoczew jest realizatorem projektu pod nazwą :
"Droga do sukcesu"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,

skierowanego do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie,

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Wrzesnia 1939r,

Szkoły Podstawowej w Broszkach,

Szkoły Podstawowej w Unikowie

oraz Publicznego Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 wrzesnia 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r.  

W ramach projektu przewidziane są nowe, dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności uczniów min. koła zainteresowań - fotograficzne, dziennikarskie, artystyczne ale także zajęcia wyrównawcze: językowe, matematyczne czy chemiczne jak również wizyty studyjne. 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu:
Szkoła Podstawowa w Złoczewie ul. Szkolna 4/6   pok. nr. 36
tel.   , e- mail: drogadosukcesu.zloczew8@gmail.com

 

więcej  informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki  na stronie:  www.efs.gov.pl 

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

951065 Odwiedzin
Powrót do góry