rpo_i_2010_rgb_kolorowejpg [2321x393]elodzkiegif [120x80]

 

W dniu 20 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 1171/09 w sprawie: przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", złożonego przez Województwo Łódzkie w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w którym Gmina Zloczew jest partnerem.  W pierwszym podejsciu konkursowym wniosek Województwa Łódzkiego odrzucono z uwagi na barki formalne, tym razem sie udało!!  Wartośc calego projektu: 21 533 000,00 zł,   dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 18 303 050,00 zł.

 
Projekt pn "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" jest inwestycją polegającą na stworzeniu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w zakresie elektronicznej administracji i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt zakłada zbudowanie systemu usług typu "back office" dla uczestniczących w projekcie Partnerów. System ten będzie eksploatowany indywidualnie przez Partnerów lub poprzez wspólne wykorzystanie systemów zarządzanych przez Lidera projektu.

Przedmiotem projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" jest:

  • Zakup i instalacja sprzętu oraz urządzeń dla podłączenia sieci informatycznych Partnerów projektu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet wraz z modernizacją serwerowni,
  • Zakup i instalacja  zestawów komputerowych typu PC,
  • Zakup i instalacja  serwerów wraz z macierzami dyskowymi i niezbędnym osprzętem,
  • Zakup i instalacja  Infomatów,
  • Zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji,
  • Zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania systemu obiegu dokumentów,
  • Zakup i instalacja oprogramowania antywirusowego,
  • Zakup i wdrożenie oprogramowania portalu internetowego Wrota Regionu Łódzkiego, na którym zostaną uruchomione  usługi elektroniczne,
  • Przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników korzystających z systemu obiegu dokumentów.

W ramach projektu Gmina Złoczew  pozyska sprzęt, oprogramowanie i usługi za kwotę ponad 232.800 zł, z czego 85% zostanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
Wysokość wkładu własnego to ok. 34 920 zł

 

Więcej o projekcie dowiecie się Państwo na stronie www.elodzkie.pl


dsc_0108jpg [400x300]

dsc09126jpg [400x300]

dsc09133jpg [400x300]

dsc09137jpg [400x300]

dsc09140jpg [400x300]

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 16.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

1211133 Odwiedzin
Powrót do góry