20jpg [2244x2598]

Działałność Stowarzyszenia

LGD "Szlakiem sieradzkiej E-ski"

w 2015r.


5.10.2015r.

Uprzejmie informujemy, że już jest  folder ze zdjęciami, które wpłyneły w ramach konkursu fotograficznego "Przyroda z bliska".   Folder powstał w ramach projektu "Aspekty Przyrodniczo - ekologiczne Sieradzkiej E-ski" i jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

20151005_105354jpg [400x300]

1.07.2015r.

W dniu dzisiejszym  w siedzibie LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu fotograficznego pt. „Przyroda z bliska” realizowanego w projekcie pn. „Aspekty przyrodniczo – ekologiczne Sieradzkiej E-ski” a współfinansowanego z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Laureatom konkursu: Patrycji Krzemianowskiej gm. Złoczew, Oskarowi Musialskiemu–gm. Brąszewice, Justynie Skowron–gm. Brąszewice, Izabeli Sobczak–gm. Brzeźnio, Marcie Nawrot-gm. Wróblew  - ogromnie gratulujemy.  Wszystkie zdjęcia były piękne.
Już w sierpniu w ramach projektu powstanie folder, w którym opublokowane zostaną zgłoszone do konkursu prace.

lgd6jpg [400x300]

lgd5jpg [400x300]


20.05.2015r.

konkurspng [256x108]

wfos2jpg [464x165]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” zaprasza do wzięcia udziału

w konkursie fotograficznym pt. „Przyroda z bliska”

w ramach projektu pn. „Aspekty przyrodniczo-ekologiczne Sieradzkiej E-ski”

współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zachęcamy do robienia zdjęć roślinności występującej w otaczających nas zagajnikach, a także zwierzętom w nich zamieszkujących, mile widziane ujęcia runa leśnego. Konkurs trwa od 19 maja 2015r do 29 maja 2015r. Uczestnik będzie musiał dostarczyć trzy wydrukowane fotografie wraz z charakterystyką ilustracji ukazanej na zdjęciu. Wszystkie zdjęcia obrazujące bogactwa przyrodnicze muszą być z terenu gmin członkowskich LGD tj. gminy: Brąszewice, Brzeźnio, Wróblew, Złoczew. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”. Konkurs skierowany jest do społeczności lokalnej z terenu gmin: Brąszewice, Brzeźnio, Wróblew, Złoczew. Uczestnicy muszą mieć skończone 12 lat, niepełnoletni dostarczyć powinni też zgodę rodziców. Szczegółowy regulamin, karta zgłoszenia jak i oświadczenie rodziców do pobrania poniżej.

Regulamin

karta zgłoszeń

zgoda


12.03.2015r.

konkursjpg [320x200]konkursnalogojpg [485x485]

KONKURS NA LOGO LGD "Ziemia wieluńsko - sieradzka", która powstaje z połączenia LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski" i LGD "Ziemia Wieluńska".

 

Regulamin konkursu na logo Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

 W wyniku połączenia dotychczas działających Lokalnych Grup Działania „Ziemia Wieluńska” i „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ogłaszamy konkurs na logo promujące nowo powstałą Lokalną Grupę Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

 

1.      Organizator Konkursu:

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” i „Ziemia Wieluńska”.

 2.      Cel konkursu:

 Celem konkursu jest wyłonienie loga, które stanie się wizytówką nowej Lokalnej Grupy Działania. Logo powinno charakteryzować wspólny obszar działania, być zrozumiałe, czytelne i łączyć istniejące do tego czasu obie LGD.

  3.  Przedmiot konkursu.

 Tematyka loga jest dowolna. Każdy uczestnik może przesłać  lub dostarczyć osobiście 1 propozycję loga wydrukowaną na kartce w formacie A4, a także zapisaną na płycie CD w formacie JPG. Płyta musi być opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. Autor loga powinien na odwrocie pracy podać: nazwę loga, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy. Logo musi nawiązywać do obszarów nowo powstałej Lokalnej Grupy Działania. Na stronach internetowych LGD znajdują się loga, które mogą posłużyć jako materiał pomocniczy do tworzenia pracy

4. Terminarz konkursu.

 Rozpoczęcie konkursu 11-03-2015r.

 Zakończenie konkursu 20-03-2015r.

 Wręczenie nagród 27-03-2015r.

 5.     Uczestnictwo i warunki konkursu.

 Konkurs jest otwarty dla społeczności lokalnej z terenu gmin: Biała, Brąszewice, Brzeźnio, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Skomlin, Wieluń, Wróblew, Złoczew. Otrzymane prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej -uczestnicy powinni mieć powyżej 18 lat.

Prace konkursowe, wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 20 marca 2015r. na adres: Biuro Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio lub LGD „Ziemia Wieluńska” Ruda ul. Długa 31, 98-300 Wieluń. Z dopiskiem na kopercie „konkurs na logo LGD”.

 Jury powołane zostaje przez członków Zarządu LGD.

Wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej LGD www.e-ska.pl i www.ziemiawielunska.pl oraz na stronach internetowych gmin członkowskich.
Zgłoszenie loga do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

 6.  Organizator przewiduje nagrodę rzeczową w postaci tabletu dla twórcy zwycięskiego LOGA.  Zwycięski projekt będzie  oficjalnym LOGIEM  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA   „Ziemia wieluńsko – sieradzka”.

KARTA ZGŁOSZENIOWA


18.02.2015r

Szanowni Państwo, w  ubiegły piątek 13 lutego w tygodniku  Nad Wartą ukazał się artykuł  dotyczący łączenia Lokalnych Grup Działania w naszym regionie.  Zachęcamy  do  zapoznania się  z artykułem na http://sieradz.naszemiasto.pl/artykul/laczenie-lokalnych-grup-dzialania-w-regionie,3288201,art,t,id,tm.html


Jakiś czas temu informowaliśmy o perypetiach, a dokładniej o walce, o przetrwanie jednej z najlepiej ocenianych Lokalnych Grup Działania - tj. Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Sieradzkiej E-ski", która nie ma wymaganej liczby 30 tys. mieszkańców, aby działać w ramach nowego programu LEADER 2014 - 2020. Dziś z przyjemnością informujemy o połączeniu 2 Lokalnych Grup - "Ziemia Wieluńska" i "Szlakiem Sieradzkiej E-ski", którego efektem będzie LGD "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka


Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

859883 Odwiedzin
Powrót do góry