Działałność Stowarzyszenia  LGD 

Szlakiem Sieradzkiej E-ski 

w roku  2013

20jpg [2244x2598]


11.03.2013


Gmina Brzeźnio zaprasza na szkolenie wprowadzające do programu" Młodzież w działaniu".  Termin - 27.03. 2013

więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenie wprowadzające do programu Młodzież w działaniu.


12.03.2013

 Ogromnie miło nam poinformować, że nasze STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SZLAKIEM SIERADZKIEJ E-SKI” zajęło 1 miejsce w rankingu będącym ostatecznym wynikiem badania ewaluacyjnego Lokalnych Grup Działania w województwie łódzkim.

Najlepsze wyniki LGD uzyskała w zakresie poziomu realizacji budżetu przedsięwzięć i celów szczegółowych dla kwot wypłaconych. Powyżej średniej przedstawia się również poziom realizacji przedsięwzięć i celów szczegółowych określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Analizując obydwa kryteria można upewnić się w przekonaniu o sprawnym realizowaniu przez LGD założeń z lokalnej strategii rozwoju oraz skuteczności prowadzonych działań. Ponadto Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” wyróżnia się w kwestii liczby innowacyjnych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR wybranych przez LGD. Dobrze prezentują się również wyniki odnośnie liczby wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, złożonych do LGD, przypadająca na jednego pracownika w LGD w porównaniu z odsetkiem operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413, które zostały wybrane przez LGD, w ramach których świadczone były w biurze LGD usługi doradcze, a na realizację których została przyznana taka pomoc.

 

26.06.2013r.

Stowarzyszenie LGD  Szlakiem Sieradzkiej E-ski tradycyjnie już było gościem  XXIII Dni Złoczewa  realizowanych w dn. 21 - 23 czerwca 2013r. Wśród zaplanwanych w programie imprezy atrakcji znalazły także finansowane przez LGD:interaktywny program dla dzieci „Podróże dookoła świata”, występ zespołu CBA Acoustic Band oraz profesjonalny konferansje promujący naszą Lokalną Grupę. Uczestnicy i goście imprezy degustowali także potrawy regionalne na przygotowanym przez lokalne stowarzyszenia i sołectwa stole staropolskim, który także sfinansowany był przez LGD. Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy biura stowarzyszenia przeprowadzili konkurs wiedzy o obszarze LGD. Aby wygrać cenne nagrody wystarczyło rozwiązać krzyżówkę. Szczęście uśmiechneło się do Pani Małgorzaty Ograbek, która wygrała rower, Pani Ewy Koniecznej, do której trafił aparat fotograficzny, oraz Pani Zofii Podawacz, która zdobyła kijki do Nordic Walking.  Uczestnicy imprezy, którzy odwiedzili namiot Lokalnej Grupy Działania, otrzymywali gadżety promocyjne w postaci: plecaków, breloków do kluczy z latarką,  notesów i długopisów, a najmłodsi balony.

dsc00058jpg [400x300]

dsc01102jpg [400x300]


dsc00067jpg [400x300]

dsc00871jpg [400x300]
 
   

28.06.2013r.

     26 czerwca 2013r. w Widoradzu odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Szlakiem Zabytków Lokalnych Atrakcji Kulturowych", w który zaangażowały się 4 Lokalne Grupy Działania w tym nasza LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski". W wyniku projektu w Gminie Złoczew powstał przystanek turystyczny. Relacja z tego wydarzenia oraz zdjęcia złoczewskiego przystanku znajdują się na stronie nasze.fm
http://www.nasze.fm/news,12975

Wspólnym celem projektu było stworzenie przystanków turystycznych w 32 gminach należących do 4 partnerskich Lokalnych Grup Działania Województwa Łódzkiego, tj. LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski", LGD "Ziemia Wieluńska, LGD "Między Prosną a Wartą" oraz LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" w formie altan z wyposażeniem, tj. stół i ławki na stałe wmontowane w altanki, aby potencjalny turysta mógł schronienić się przed deszczem lub odpocząć przed dalszą podróżą.  Na obszarze naszego LGD projekt zrealizowano w najbardziej rozbudowanej formie. 4 przystanki w Złoczewie, Ruszkowie, Tubądzinie oraz Brąszewicach wyposażono w altany,  2 zestawy stołów z ławkami, 2 huśtawki dla dorosłych, stół do szachów, kosz na śmieci, stojak rowerowy oraz tablicę informacyjną . Teren ten został również wzbogacony poprzez nasadzenia roślinne.  Kolejnym elementem projektu było stworzenie spaceru wirtualnego poprzez utworzenie mapy interaktywnej wraz z wirtualnymi panoramami. Już wkrótce spacer ten będzie dostępny na stronie internetowej www.e-ska.pl oraz stronach internetowych naszych gmin. W ramach projektu opracowany został również folder,w którym prezentują swoje walory wszystkie 32 gminy.

dsc09104jpg [400x300]

dsc09103jpg [400x300]

dsc09102jpg [400x300]

dsc08527jpg [400x300]

1.07.2013r.

W dniu 27 czerwca  w Złoczewie odbyło się Uroczyste Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  Zebranie poprzedził wykład nt. "badań Lokalnych Grup Działania na terenie wybranych województw" przeprowadzony przez Pania Profesor Elżbietę Psyk -  Piotrowską z Uniwersytetu Łódzkiego.

walne_zebranie_14jpg [400x300]

walne_zebranie_25jpg [400x300]

 walne_zebranie_27jpg [400x300]

walne_zebranie_29jpg [400x300]


2.07.2013

 

   Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie  „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków:

od dnia 01 lipca 2013r. r. do dnia 15 lipca 2013 r.

 

 Limit dostępnych środków:

- „Odnowa i rozwój wsi” 127 656,14  zł

 - „Małe projekty” 50 507,76  zł

 Miejsce składania wniosków:   Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio.

 Godziny przyjmowania wniosków:   - od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

 Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w dwóch wersjach papierowych i jednej elektronicznej wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Każdy wnioskodawca dołącza do wniosku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD. Karty te są UZASADNIENIEM DOKONANIA OCENY WNIOSKU.

 Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

Znajdują się w siedzibie LGD i na stronach internetowych:

 Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja, aby została wybrana do finansowania wynosi:

  • w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”: 5 pkt.
  • w zakresie małych projektów : 20 pkt.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44,       98-275 Brzeźnio oraz pod numerem telefonu 043 678 70 04.


2.08.2013

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA

 

„MAŁE PROJEKTY”

 

Beneficjent

Tytuł operacji

Suma uzyskanych punktów

Miejsce na liście rankingowej

Wnioski mieszczące się w ramach środków na dane działanie

Gmina Brąszewice

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brąszewice gm. Brąszewice

70,38

I

TAK

Gmina Złoczew

Rewitalizacja zbiornika wodnego „Bania” w Złoczewie

62,85

II

TAK

Gmina Brąszewice

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Godynice gm. Brąszewice

60,76

III

TAK

Stowarzyszenie Nasza przyszłość

Spotkanie ze smakiem – cykl warsztatów kulinarnych łączących pokolenia

40

IV

NIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Unikowie

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku OSP W Unikowie

36,33

V

NIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Stolcu

Remont i modernizacja remizy OSP w Stolcu

31,33

VI

NIE

 

 7.08.2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w KULINARNO - MUZYCZNYCH KONFRONTACJACH W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY FOLLK. Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę, 11 sierpnia 2013r. w Osjakowie przy przystani kajakowej (ul. Wieluńska 26).
Projekt realizuje wspólnie 5 LGD z terenu Województwa Łódzkiego. Są to: Stowarzyszenie LGD "Poddębice i Zadzim - Kraina bez barier", LGD "Szlakiem Sieradzkiej Eski", LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty", LGD "Ziemia Wieluńska" oraz LGD "Podkowa".
Lokalną Grupę Działania "Szlakiem Sieradzkiej E-ski" reprezentować będą Kapela Podwórkowa z Brzeźnia, Orkiestra dęta z OSP Brąszewice oraz Godynice, a także zespół Złoczewianie.
Natomiast kobiety z KGW przygotują do degustacji przepyszne smakołyki. Panie z gminy Wróblew częstować będą Kotletami ziemniaczanymi z kapustą kwaszoną po Wróblewsku oraz Kluskami żelaznymi z wątróbką po Wróblewsku. Panie z gminy Brzeźnio przygotują polewkę, parowce, bułeczki z jagodami oraz racuchy. Na stoisku gminy Złoczew będzie można spróbować chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, kotlety zawijane i emilianowski placek drożdżowy. Gminę Brąszewice rozsławiać będą tarte kluski z kapustą zasmażaną po godynicku.
Zapraszamy zatem serdecznie całe rodziny w niedzielę do Osjakowa, gdzie przy ludowych dźwiękach, będzie można spróbować lokalnych potraw.

skmbt_c25313080512560bjpg [468x662]


cam00988jpg [400x300]

cam00987jpg [400x300]


7.10.2013r.

26.09. 2013 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski", podczas którego wybrano skład Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. Kadencja organów, wybranych 22 września 2008 r., podczas zebrania założycielskiego Stowarzyszenia ”, uległa wygaśnięciu. 
Obecny skład Organów Władz LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski"prezentuje sie następująco:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
1.Jadwiga Wysocka– PREZES ZARZĄDU – reprezentuje sektor publiczny (gm. Brzeźnio);
2.Michał Wzgarda – WICEPREZES - reprezentuje sektor publiczny (gm. Wróblew);
3.Katarzyna Sufleta – WICEPREZES - reprezentuje sektor publiczny (gm. Złoczew);
4.Małgorzata Sowijak – WICEPREZES - reprezentuje sektor gospodarczy (gm. Brąszewice);
5.Renata Marczak – SKARBNIK - reprezentuje sektor publiczny (gm. Brzeźnio);
6.Anna Musiałczyk – CZŁONEK ZARZĄDU - reprezentuje sektor publiczny (gm. Wróblew);
7.Andrzej Konieczny – CZŁONEK ZARZĄDU - reprezentuje sektor społeczny (gm. Złoczew);
8.Monika Gwoździńska- Konieczna - CZŁONEK ZARZĄDU - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brąszewice); 
RADA STOWARZYSZENIA:
1.Dorota Kubiak – PRZEWODNICZĄCA RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Brzeźnio);
2.Tomasz Woźniak – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Wróblew);
3.Karol Misiak – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Brąszewice);
4.Jadwiga Sobańska – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Złoczew);
5.Robert Piątek – CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brzeźnio);
6.Elżbieta Owczarek - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brzeźnio);
7.Roman Przezak - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor gospodarczy (gm. Brzeźnio);
8.Kamila Piecyk - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor gospodarczy (gm. Wróblew);
9.Sylwester Tomczyk - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Wróblew);
10.Andrzej Dawid - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Wróblew);
11.Łukasz Wysota - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor gospodarczy (gm. Brąszewice);
12.Janina Owczarek - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Brąszewice);
13.Tadeusz Pędziwiatr - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brąszewice);
14.Katarzyna Kupis - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor publiczny (gm. Złoczew);
15.Marek Kapica - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Złoczew);
16.Franciszek Kołodziejczyk - CZŁONEK RADY - reprezentuje sektor społeczny (gm. Złoczew); 
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA:
1.Bożena Kuśmierek – PRZEWODNICZĄCa KOMISJI REWIZYJNEJ - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brzeźnio);
2.Andrzej Aleksandrowicz – WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ - reprezentuje sektor publiczny (gm. Złoczew);
3.Krystyna Szymanek – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ - reprezentuje sektor społeczny (gm. Brąszewice);
4.Radosław Rychlik – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ - reprezentuje sektor publiczny (gm. Wróblew).


17.12.2013r.

p1090322jpg [400x300]

dsc06890jpg [400x300]

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenie LGD  Szlakiem Sieradzkiej E-ski stworzyło świąteczną choinkową iluminację.  Drzewka przyozdobione w światełka i zieloną gwiazdę z życzeniami staneły w pobliżu urzędów.

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

859881 Odwiedzin
Powrót do góry