logo_lgd_zwspng [928x960]


18.12.2017

Zbliża się koniec roku, a to czas podsumowań i pretekst żeby pochwalić się zrealizowanymi operacjami w ramach projektów granatowych realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020. Gmina Złoczew może pochwalić się zrealizowanymi na swoim terenie, w ramach grantów takimi inwestycjami jak: 

"Złoczewskie iluminacje".

img_1511jpg [6000x4000]

20171217_220909jpg [3264x1836]

2130920171217_221021jpg [1836x3264]

20171217_221350jpg [3264x1836]

20171217_220627jpg [3264x1836]


"Zagospodarowanie terenu przy ulicy Burzenińskiej w Złoczewie"  

 

20171230_124555_2jpg [5312x2988]

20171230_124615_2jpg [5312x2988]

20171220_102624_2jpg [1836x3264]

20171220_102757_2jpg [1836x3264]

20171230_124623_3jpg [5186x2986]

"Budowa placu zabaw w miejscowości Gronówek"

 

img_20171212_104317ajpg [3964x2229]

img_20171212_104303ajpg [3346x2509]

img_20171212_104357ajpg [3968x1974]


Wydanie "Monografii  Złoczewa"

20180123_144443jpg [3264x1836]

20180124_122522jpg [3264x1836]2.10.2017

Zapraszamy Stowarzyszenia działające na terenie gmin członkowskich na bezpłatne szkolenia z zakresu planowania i rozliczania dotacji otrzymanych ze  środków PROW na lata 2014-2020  „JAK ZAPLANOWAĆ I ROZLICZYĆ DOTACJE OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2014-2020 W RAMACH REALIZACJI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU"

Miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu   - 12.10. 2017r.  godz. 10.00


skm_c30817100214530jpg [1653x2338]


22.09. 2017

Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie www. pojawiło się  ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Zastępca kierownika biura  Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka

nabor_na_pracwnikapng [1376x1424]

Więcej informacji znajdziecie Państwo  pod poniższym linkiem :

http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/287-konkurs-na-zastepce-kierownika-biura


10.08. 2017 

ROZPOCZĄŁ SIE NABÓR WNIOSKÓW NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ tj. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH I KORTÓW TENISOWYCH  oraz operacje obejmujące promocje produktów regionalnych lub wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury oraz operacje zachowujące dziedzictwo lokalne.

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/282-nabor-na-budowe-silowni

 oraz http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/281-nabor-na-zachowanie-dziedzictwa

 

4.07.2017r.

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Pracownik ds. Administracyjno – Projektowych

nabor_na_pracwnikapng [1376x1424]


Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka” ogłasza konkurs na stanowisko

Pracownik ds. administracyjno-projektowych

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.

 

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony – 3 miesiące, pełny etat

 Etapy konkursu:

 • złożenie dokumentów przez kandydatów,
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 Zakres obowiązków:

 • doradztwo polegające na pomocy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji na potrzeby ogłaszanych przez LGD konkursów,
 • weryfikacja wniosków złożonych do LGD i przygotowywanie umów z grantobiorcami,
 • weryfikacja sprawozdań z grantów złożonych do LGD,
 • kontrola projektów rozliczanych przez LGD a szczególnie grantów,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • pomoc w przygotowaniu zestawień do wniosku o płatność,
 • współpraca z pracownikami biura i obsługa interesantów,
 • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia, nie ujętych w zakresie obowiązków, a wynikających z bieżących potrzeb Stowarzyszenia związanych z realizacją zadań statutowych.
 • poszukiwanie innych niż EFROW źródeł finansowania dla realizacji projektów LGD.

Wymagania konieczne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Kompetencje pracownika administracyjno-biurowego (doświadczenie w pracach biurowych) w tym biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office,

 Wymagania pożądane:

 • Znajomość programu LEADER PROW na lata 2014 – 2020 (która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem testu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys ze zdjęciem (CV)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 • pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002                      Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia, kwalifikacje i             doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy itp.),
 • kwestionariusz osobowy.

 Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 12 lipca 2017r. roku na adres:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” ,                ul. Kilińskiego 23,  98-300 Wieluń lub złożyć osobiście w biurze LGD.

Przy składaniu dokumentów należy na kopercie dopisać: Konkurs na pracownika ds. Administracyjno-projektowych

 • Aplikacje niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i  miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
 • Informacja o ostatecznych wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka (zw-s.pl).

 

30.06. 2017   - ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU, RADY PROGRAMOWEJ i BIURA STOWARZYSZENIA

Dzisiejsze Walne Zebranie przyniosło kilka  istotnych zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia i Rady Programowej  oraz Biura.  Zmiana związane były z rezygnacją z funkcji Prezesa i członka Zarządu Stowarzyszenia Pana Tomasza Dudka, rezygnacją z funkcji członka Rady Programowej Pana Mariana Walaszczyka  oraz rezygnacją z pracy Pani Anny Ornaf  - Kierownika Biura.  Skład Rady Programowej przy jednogłośnej akceptacji uzupełniła Pani Grażyna Szewczyk ze Złoczewa, skład Zarządu Pan Radosław Urbaniak z Wielunia.  Stanowisko Prezesa objeła dotychczasowa wiceprezes Agnieszka Sowa, skłąd Zarządu uzupełnił Pan Kamil. Na powstały wakat na stanowisku Kierownika LGD ogłoszony zostanie konkurs. 

 

28.02. 2017r.

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski można składać od 8 do 24 marca 2017r. w godz.8:00 - 14:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie http://www.zw-s.pl/index.php/dzialania-lgd/269-ogloszenie-konkursu-na-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej

 

 3.02. 2017

Nowy ROK  ...nowa ulotka :)

Zachęcamy  do korzystania.

 

68523skm_c30817010911410jpg [2338x1653]

4skm_c30817010911400jpg [2338x1653]

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

859874 Odwiedzin
Powrót do góry