Piotr Światły urodził się 23 maja 1928 roku w Piwonicach koło Kalisza. Pierwszą Komunię Świętą przyjął w kościele św. Gotarda w Kaliszu dnia 13 VI1937 r. Lata Jego szkolnej edukacji przerywa II wojna światowa, następnie kończy w Kaliszu szkolę średnią. Po maturze w 1951 roku rozpoczyna naukę w Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Antoniego Pawłowskiego otrzymuje w katedrze włocławskiej dnia 28 X 1956 roku. Mszę prymicyjną odprawił w dniu 4 XI1956 roku w kościele swej I Komunii Świętej. Przez kilkanaście lat pełni funkcję wikariusza w parafiach: Wojków (XI 1956 - VII 1957), Szadek (VIII 1957 - VII 1959), Krzywosądz (VII 1959 - III 1960), Straszewo (III 1960 - VIII 1960), Włocławek (VIII 1960 - IX 1960), Turek (IX1960 - IX1961), Złoczew (IX 1961 - VII 1963), Aleksandrów Kujawski (VII 1963 - VII 1971). Pierwszą nominację na funkcję proboszcza otrzymał w lipcu 1971 roku i został duszpasterzem parafii Raciążek w dekanacie Nieszawskim-pełnił ją przez 10 lat.
Dekretem Biskupa włocławskiego Jana Zaręby z dnia 17 VI 1981 roku obejmuje nową placówkę duszpasterską w diecezji włocławskiej - zostaje przeniesiony na proboszcza do parafii św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie. W tym też roku ksiądz Piotr obchodzi jubileusz 25 - lecia swej kapłańskiej posługi. Na skutek nowego podziału diecezjalnego w Polsce (25 III 1992) Parafia Złoczew znalazła się w granicach diecezji kaliskiej i pozostała nadal siedzibą dekanatu. W diecezji włocławskiej był kanonikiem, a od 16 XII 1990 r. prałatem - kustoszem Kapituły Uniejowskiej. W dniu 2 VIII 1995 ksiądz dziekan Piotr zostaje podniesiony do godności Prałata Honorowego Jego Świętobliwości (wtedy też rezygnuje z Prałatury Uniejowskiej). W dniu 28 X 1996 roku Ksiądz Piotr obchodzi 40-lecie kapłaństwa i z tej okazji zostaje odznaczony odznaką „Zasłużony dla Ziemi Złoczewskiej". Rok 2006 jest dla Księdza Prałata szczególny, wiąże się bowiem z podwójnym jubileuszem: 50– lecia kapłaństwa i 25–lecia probostwa w parafii Złoczew. Rok ten stanowi w pewnym sensie ukoronowanie pracy duszpasterskiej Księdza Prałata, bowiem dekretem Księdza Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały z dnia 29 VI 2007 r., w wieku 79 lat Ksiądz Piotr Światły przechodzi na emeryturę.

 

Ks. prałat Piotr Światły pracował w parafii Złoczew w sumie 28 lat. Najpierw jako wikariusz w latach 1961-63, następnie jako proboszcz parafii pw. św. Andrzeja, Apostoła w latach 1981-2007.
Zaangażowanie w posługę duszpasterską zaowocowało ożywieniem rozwoju duchowego parafian, zaś przedsiębiorczość i skuteczność w działaniach gospodarczych sprawiła, że obiekty sakralne stały się ozdobą miasteczka.

 

2jpg [1622x2300]      

a2jpg [1939x1223]

z11jpg [1024x716]

z5jpg [1024x1570]

swiatlyjpg [1024x726]

 

W uznaniu zasług dla parafii Złoczew 9 listopada 2007 roku na uroczystej sesji w imieniu całej gminnej społeczności Rada Miejska w Złoczewie na wniosek Burmistrza Miasta przyznała ks. parłatowi Piotrowi Światłemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Złoczewa.

Tytuł ten jest zwieńczeniem wielu lat posługi Księdza prałata dla naszego miasta i jego mieszkańców, skromnym podziękowaniem za wytrwałość w niesieniu świadectwa Bożej miłości; za lata niestrudzonej pracy duszpasterskie w Parafii Złoczewskiej, za dobroć, życzliwość zrozumienie i łagodny uśmiech jakim Ksiądz obdarza każdego spotkanego człowieka. Honorowe Obywatelstwo jest również wyrazem naszej wielkiej wdzięczności za troskę i opiekę nad historycznymi obiektami sakralnymi w miasta.

 

z0118335140jpg [400x307]

z1160570666jpg [400x664]

z3866600513jpg [400x300]

z3944127219jpg [400x300]

 z5609779395jpg [400x300]

z9483381526jpg [400x305]

z3012495044jpg [400x329]

z4658366285jpg [400x300]

 

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

859854 Odwiedzin
Powrót do góry