ZESPÓŁ KLASZTORNY SIÓSTR KAMEDUŁEK

Ufundowany został przez Andrzeja Ruszkowskiego w latach 1600-1603, do którego następnie dobudowano kamienicę klasztorną. Od 1608 do 1864r. rezydowali w nim oo. Bernardyni. W 1683-92 został rozbudowany przez Wojciecha Urbańskiego, chorążego wieluńskiego. Dwukrotnie ulega zniszczeniom po pożarach z 1719 i 1808r. Od 1949r. rezydują w nim mniszki Kamedulki. Kościół murowany, oszkarpowany, orientowany, centralny, złożony jest z kwadratowej nawy i czterech półkoliście z zamkniętych konch. Nawa pokryta została czteropolowa kopuła z latarnią. W ołtarzu głównym, rokokowym umieszczono rzeźbioną grupę Ukrzyżowania, W ołtarzu bocznym XVI w. obraz Matki Boskiej Złoczewskiej. W podziemiach kościoła, w krypcie stoją trumny ze szczątkami fundatorów i dobrodziejów konwentu. Zabudowania klasztorne są piętrowe, murowane z wirydarzem, o sklepieniach kolebkowo-krzyżowych. Na cmentarzu przykościelnym stoi XVII-wieczna kaplica Chrystusa Frasobliwego. Całość otoczono jeszcze w XVII w. ceglanym murem, obecnie otynkowanym.

1jpg [400x300]

dsc00029jpg [400x300]

dsc00027jpg [400x300]

dsc07864jpg [400x300]

fot_is_panwarszawagif [400x300]

skmbt_c25310033114470jpg [400x300]


Kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła

Zbudowano go w lalach 1611-1614 w miejscu drewnianej świątyni. Fundatorem, podobnie jak klasztornego był Andrzej Ruszkowski. Konsekrowano go jednak dopiero w 1722 r. W drugiej połowie XIX w. przeprowadzono w nim generalny remont. Kościół ten jest późno renesansowy, orientowany i murowany. Nawę zbudowano na rzucie prostokąta o ściętych zachodnich narożach. Nieco węższe prezbiterium zamknięte zostało zewnątrz półkoliście, wewnątrz zaś wielobocznie. Od północy przy nawie stoi wieża, dołem czworoboczna, górą ośmioboczna. W nawie sufit z fasetą. Okna wykute zostały w dwóch kondygnacjach: dołem wąskie, zamknięte półkoliście, górą okrągłe. Z ołtarzy rokokowych na szczególną uwagę zasługują: główny z rzeźbami Ap. Piotra i Pawła na bramkach i obrazami św. Andrzeja i Serce Pana Jezusa, boczne z obrazami Ukrzyżowania, Św. Mikołaja, Matki Boskiej Szkaplerznej i Św. Izydora. Niezwykle cenna jest także wisząca w prezbiterium XVIII w. grupa Ukrzyżowania. W kruchcie wmurowano tablice epitafijne, poświęcone wybitnym proboszczom miejscowej parafii: ks. Szymańskiemu i ks. Kiełkiewiczowi.

dsc04507jpg [400x300]

PAŁAC  

Został zbudowany z fundacji miecznika kaliskiego Andrzeja z Rokszyc Ruszkowskiego w latach 1614-17. Gruntownie przebudował go na przełomie wieku XVIII i XIX Bartłomiej Nobliński, architekt nadworny właściciela Złoczewa Ignacego Błeszyńskiego. Ponownej przebudowy dokonali Niemcy w latach ostatniej wojny. Obiekt len złożony jest z korpusu głównego, prostopadle ustawionych do niego oficyn bocznych, łączących się dawniej z korpusem głównym galeriami na rzucie ćwierć kolistym. Na osi głównej założenia pozostały dwa opilastrowane filary, dawniej cześć bramy wjazdowej na dziedziniec pałacowy. Korpus główny zbudowano na planie prostokąta z dwupiętrowym ryzalitem na osi fasady. Wewnątrz zachowała się stolarka z końca XVIII w. Na osi elewacji ogrodowej przylega balkon wsparty na czterech kolumnach.Oficyny na parterowe, zbudowane na planie prostokąta z dwoma wejściami od frontu. Z dawnych galerii pozostały jedynie ślepe, tylne mury z przekutymi wejściami do ogrodu.

palac_1_z_21jpg [400x300]

palac_tuz_po_wojnie__lata_50jpg [400x300]

palacjpg [400x300]

Cmentarz parafialny

 

Należy również zaliczyć do interesujących obiektów na terenie Złoczewa.
Powstał on na gruntach ofiarowanych przez dominium w 1846 r. Najstarsze zachowane groby pochodzą z drugiej polowy XIX w. Znajduje się tu zbiorowa mogiła żołnierzy polskich z września 1939 r., mogiła żołnierza września - kaprala B. Kołacza, groby żołnierzy niemieckich z 1914 r. Odnaleźć można na cmentarzu również ślady pobytu w Złoczewie urzędników rosyjskich Mirolubowa i Woloszyna, a także grób jednego z właścicieli Złoczewa - Faustyna Dobrowolskiego.

Na podstawie opracowania Jacka Majdańskiego - Złoczew i okolice - 1996



Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

859895 Odwiedzin
Powrót do góry