Jak podają źródła historyczne Złoczew w przeszłości posiadał 2 herby.  Pierwszy herb Złoczewa z XVII w. oparty był na motywie Św. Andrzeja, patrona założyciela miasta i fundatora kościoła parafialnego. Jak wynika z opracowania "Dzieje Złoczewa" J. Mielczarka, oryginał herbu nie zachował się. Według pieczęci lakowej z końca XVIII w. (spalonej w AGAD w 1944 r. podczas powstania warszawskiego), dominowały na niej 2 litery: S. A. (Sanctus Andreas) z postacią Św. Andrzeja w powłóczystej szacie, z aureolą nad głową, trzymającego charakterystyczny krzyż ukośny, symbol Św. Andrzeja. Kolor pieczęci był jednolity: brązowy. Rzeczoznawcy ustalili, że tło herbu powinno być czerwone (symbol męczeństwa), aureola, jabłko i litery złote, krzyż złoty (żółty) lub czarny, szata biała lub niebieska, twarz i dłonie cieliste. 
                                                                                     1jpg [300x194]
W 1849 r. władze rosyjskie nadały miastu nowy herb. W polu niebieskim miał on podkowę ocelami zwróconą na dół, z wyskakującym z niej chartem w prawą stronę-tarczy. Barwa podkowy była srebrno-szara i biała. Pierwszy wizerunek herbu, o który ubiegało się miasto, wskutek wybuchu II wojny Światowej nie został zatwierdzony.
                                                                                    3jpg [300x460]
Na podstawie poszukiwań przeprowadzonych przez lokalnych pasjonatów historii powstał wzór herbu  na który składał się  tarcza z tłem niebieskim, postacią Św. Andrzeja z krzyżem i 2 literami: S. A. Kolory aureoli Świętego i liter złote, krzyża czarny, szaty biały, twarzy, dłoni i bosych stóp cielisty.
                                           herb_zloczewa_gifgif [300x356]

Herb ten  został przyjęty Uchwałą nr II/19/90 Rady Gminy i Miasta Złoczewa w dn. 13 czerwca 1990 r. i od tego czasu był on używany  jako oficjalny herb miasta i gminy.

    W dn. 5 stycznia 2009 r.  Burmistrz Miasta Złoczewa zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zaopiniowanie  projektu flagi dla Miasta i Gminy Złoczew, wyłonionego w drodze konkursu. W odpowiedzi Komisja Heraldyczna działająca przy Ministrze Spraw Wwenetrznych i Administracji w dn. 22 lipca 2009 r. wydała opinię negatywną odnosnie przedłożonego projektu flagi, natomiast  pozytywnie acz z uwagami oceniła herb.

Komisja Heraldyczna z uznaniem odniosła się do starań  władz miasta  o stworzenie herbu, który będzie godną kontynuacją tradycji historycznej a jednocześnie znakiem odrębności i tożsamości. W opini swej zasugerowała jednak zmianę tarczy herbowej  z francuskiej na tarczę późnogotycką, zwaną też hiszpańską.

Opinia Komisji Heraldycznej

Biorąc pod uwagę powyższą opinię Rada Miejska w Złoczewie  podjęła 30 września 2009 r.  Uchwałę nr. XXXVII/240/09, w sprawie przyjęcia herbu Gminy Złoczew, na mocy, której straciła moc uchwała nr II/19/90 z dnia 13 czerwca 1990 r, a ustanowiono  herb Gminy Złoczew, dla wizerunku którego  przyjęto tarczę herbową późnogotycką. Na niebieskim tle tarczy, postać Św. Andrzeja  w białych szatach ze złota aureolą i czarnym krzyżem w kształcie litery X oraz 2 literami w kolorze złotym  - S A, rozmieszczonymi po bokach postaci.

                                                zloczew_konturyjpg [300x374]

Uchwała weszła w życie w dn. 18 listopada 2009r.

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

859895 Odwiedzin
Powrót do góry