Archiwum - Przetargi

16 kwietnia 2008 14:51 | Przetargi

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energie elektryczną...

czytaj więcej »

16 kwietnia 2008 07:56 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze OFERTY na kruszywo 2008r

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa drogowego krzemionkowego łamanego zgodnie z PN-13-11112 I i PN-EN-13242 w ilości 5000 t. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2008 14:42 | Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. dostawa kruszywa drogowego na bazie kruszywa krzemionkowego łamanego zgodnie z PN-13-11112 i PN-EN-13242 z przeznaczeniem na drogi w gminie Złoczew.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „dostawa kruszywa drogowego na bazie kruszywa krzemionkowego łamanego zgodnie z PN-13-11112 i PN-EN-13242 z przeznaczeniem na drogi w gminie Złoczew”. Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie: ...

czytaj więcej »

02 kwietnia 2008 15:26 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA MODERNIZACJĘ, REMONT I PRZEBUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA I GMINY ZŁOCZEW WRAZ Z USŁUGĄ FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ I SPŁACANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Z UZYSKANYCH OSZCZĘDNOŚCI W OPŁATACH ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.

Złoczew,dnia 2008 – 04 – 02 Znak: Zp – 341/1 - 4/2008 Thorn Lighiting Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gazowa 26 A 50 – 513 Wrocław ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „MODERNIZACJĘ,...

czytaj więcej »

17 marca 2008 09:39 | Przetargi

Rozstrzygnięcie Protestu Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i przebudowy oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną – etap I ogłoszonego w dniu 28/02/2008 r na stronie internetowej Zamawiającego

Znak: Zp – 341/1-2/2008 Złoczew, 14.03.2008 r. Rozstrzygnięcie Protestu Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i przebudowy oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności...

czytaj więcej »

11 marca 2008 15:30 | Przetargi

O G Ł O S Z E N I E NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO

O G Ł O S Z E N I E NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 10 marca 2008r. pod. Nr.48877-2008 I. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70...

czytaj więcej »

07 marca 2008 09:52 | Przetargi

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06 marca 2008r. pod nr.46642-2008 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820–22-70 fax. 820-25-92. 2....

czytaj więcej »

29 lutego 2008 00:43 | Przetargi

Ogłoszenie na modernizację, remont i przebudowę oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 28. 02. 2008r. pod nr 40792-2008. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Urząd Miejski, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon (043) 8202460, fax (043) 8202592, Adres strony internetowej...

czytaj więcej »

11 grudnia 2007 00:43 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMINĘ POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W ZŁOCZEWIE PRZY UL. KILIŃSKIEGO 33

Złoczew, dnia 2007 – 12 – 11 Znak: Zp – 341/1/2007 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr. sprawy : Zp – 341/1/2007, na wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blachodachówkę...

czytaj więcej »

22 listopada 2007 00:43 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze OFERTY na KREDYT w 2007r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Złoczewie...

czytaj więcej »