Złoczewski Obszar Funkcjonalny

06 lutego 2015 09:36 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

Ruszył kolejny etap realizacji projektu ZOF - przetarg ograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 4.02. 2015r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został ogłoszony PRZETARG OGRANICZONY o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8”,

Przetarg obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych w rdzeniu Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego tj.: budowa drogi łączącej węzeł „Złoczew” drogi ekspresowej S8 z terenami Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie wraz z sieciami kanalizacyjnymi, modernizacja stacji uzdatniania  wody w Unikowie wraz z siecią wodociągową oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w strefie bezpośredniego oddziaływania ZOF tj.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E Wandalin – Klonowa, Przebudowa drogi powiatowej 1705E Złoczew – Zwierzyniec, Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin, Przebudowa drogi powiatowej nr 1727E Lipno – Brzeźnio, Modernizacja drogi powiatowej nr 4537E odcinek od drogi krajowej nr 45 do miejscowości Skrzynno, Modernizacja drogi powiatowej nr 4529E Skrzynno – Dębiec, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brąszewice, Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Klonowej, Modernizacji stacji uzdatniania wody w Barczewie, Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Witowie wraz z Infrastrukturą towarzyszącą, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnio-Zapole, Modernizacja drogi gminnej Chojny [Granica Gminy Lututów] - Staropole - Marynka - Babin nr 114055E.

Teraz  pozostaje  czekać  na opublikowanie  ogłoszenia w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  - Ted.

Wniosek  o dopuszczeniu  do udziału w postępowaniu wraz  z wymaganymi  dokumentami należy  składać  do dnia 9 marca 2015r.  w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie

Przeczytano: 1159 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry