Złoczewski Obszar Funkcjonalny

24 czerwca 2014 14:18 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

Konsultacje Społeczne ZOF w Burzeninie.

W dniu dzisiejszym odbyły się kolejne konsultacjew ramach projektu ZOF. Tym razem w Burzeninie. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące omawianych kwestii można przekazać Wójtowi Gminy Burzenin bądź bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Złoczewie, gdzie działa Biuro Projektu koordynowane przez...

czytaj więcej »

23 czerwca 2014 14:24 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

Konsultacje społeczne ZOF w Gminie Klonowa.

Rozpoczeły się spotkania z mieszkańcami gmin partnerskich projektu mające na celu zapoznanie mieszkańców z treścią dokumentów i zebranie uwag dotyczących Strategii Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. Konsultacje prowadzili Burmistrz Miasta...

czytaj więcej »

16 czerwca 2014 14:25 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

IV Spotkanie Komitetu Sterującego

Czerwcowe spotkanie Komitetu Sterującego ZOF dotyczyło ustalenia: - przyjęcia w poczet członków "obserwatorów" Gminy Sieradz, -szczegółów organizacji konsultacji społecznych, które prowadzone będą w następnym tygodniu, - daty i miejsca spotkania z przedstawicielami...

czytaj więcej »

10 czerwca 2014 10:40 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

23 - 27 czerwca 2014 zapraszamy na konsultacje społeczne w ramach ZOF.

Gmina Złoczew oraz Samorządy Partnerskie zapraszają na konsultacje społeczne w ramach projektu „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew"...

czytaj więcej »

10 kwietnia 2014 13:51 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

III Spotkanie Komitetu Sterującego

Za nami kolejne spotkanie Komitetu Sterującego ZOF, w trakcie którego przedstawiciele samorządów partnerskich jednogłośnie przyjęli w poczet członków o statusie obserwatora Gminy: Błaszki, Konopnicę i Lututów, które zgłosiły pisemny akces do udziału w pracach...

czytaj więcej »

12 marca 2014 15:28 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

II Spotkanie Komitetu Sterującego.

W dniu dzisiejszym odbyło się robocze spotkanie Komitetu Sterującego ZOF, podczas którego przedstawiciele samorządów partnerskich omawiali m. in. kwestie związane ze zbliżającym się przetargiem na "Opracowanie planu Rozwoju" oraz "Koncepcji Zagospodarowania Obszaru Funkcjonalnego"...

czytaj więcej »

11 marca 2014 14:06 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

Spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Złoczewa Jadwiga Sobańska gościła w Warszawie, gdzie spotkała się z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim. Tematami wiodącymi spotkania były plany rozwojowe Gminy Złoczew, ze szczególnym uwzględnieniem utworzenia Złoczewskiego...

czytaj więcej »

24 lutego 2014 16:14 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

Konferencja inaugurująca ZOF.

W dniu dzisiejszym w Złoczewie odbyła się konferencja inaugurująca projekt partnerski Gmin: Złoczew, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Klonowa, Ostrówek oraz Powiatów sieradzkiego i wieluńskiego pn. Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów powiatu...

czytaj więcej »

20 lutego 2014 10:38 | Złoczewski Obszar Funkcjonalny

Co to jest ZOF a co to jest ZSI?

Złoczewski Obszar Funkcjonalny (ZOF) - zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju. Obecnie w skład ZOF wchodzą: Gmina Złoczew, Gmina Brąszewice, Gmina...

czytaj więcej »