Granty Sołeckie dla Emilianowa i Grójca Wielkiego

24 kwietnia br.Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Wśród Sołectw, którym przyznano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w formie dotacji celowej, w wysokości 5 tys. złotych znalazły się Emilianów na realizację przedsięwzięcia pn. "Dzień Żywności Polskiej w Emilianowie" oraz Grójec Wielki na realizację projektu "Prosta droga".

Wyświetlono: 449

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 449

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry