Zagospodarowanie zużytej folii i włókniny

W związku z występującym problemem z zagospodarowaniem zużytej folii i włókniny, wykorzystywanych do przykrywania upraw polowych, które po kilku sezonach nie nadają się do dalszego użytkowania Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, iż powyższe odpady są odbierane za odpłatnością przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 102 (tel. 43833 40 53). Koszt odbioru wynosi 300 zł na tonę przekazanych odpadów (folii lub włókniny).
Odpady można dostarczać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 14:00, pod wyżej wskazany adres.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania z odpadami, zużytej folii i włókniny nie można spalać poza instalacjami przeznaczonymi do splatania odpadów oraz wywozić w miejsca nieprzeznaczone do ich magazynowania. Powstające odpady mogą być przekazywane wyłącznie podmiotem posiadającym stosowne zezwolenia na ich zbieranie.

Wyświetlono: 227

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 227

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry