Przetargi

03 lipca 2017 15:03 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

Złoczew, dn. 3.07. 2017 r. Znak: RL.0541.kms.1.2. 2017 ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYNAJEM PLACU POD STOISKA HANDLOWE, GASTRONOMICZNE, Z ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI ORAZ POD STOISKA ŚWIADCZĄCE USŁUGI ROZRYWKOWE PODCZAS XXVII DNI ZŁOCZEWA Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że organizuje imprezę pn. Dni Złoczewa w dniu 03.09.2017 roku. W związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem placu pod stoi

Złoczew,  dn. 3.07. 2017 r.

Znak: RL.0541.kms.1.2. 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA

wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne,  z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe

podczas  XXVII dni złoczewa 

 

 

Urząd Miejski w  Złoczewie  informuje, że organizuje  imprezę pn. „Dni Złoczewa” w dniu 03.09.2017 roku. W związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem placu pod stoiska handlowe gastronomiczne i stoiska z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe (wesołe miasteczko). Stoiska będą zlokalizowane w Parku Miejskim „Przy pałacu” w Złoczewie  w dniu 03.09.2017 roku. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu.

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.)

  1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA ZŁOCZEW

Ul. Szkolna 16   98 – 270 Złoczew

NIP 827 – 22 – 34 – 466

 

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia jest wynajęcie placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne, z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące  usługi rozrywkowe.

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną pod stoiska handlowe będzie wybrana następująca liczba najkorzystniejszych ofert.

Lp.

Nazwa

Ilość

1

stoisko gastronomiczne- z całą garmażerką spożywczą, napojami i piwem, z minimum 80 miejscami siedzącymi  pod zadaszeniem, bez waty cukrowej, popcornu, lodów i gofrów

1

2

stoisko gastronomiczne popcorn

1

3

stoisko  gastronomiczne lody

1

4

stoisko gastronomiczne gofry

1

5

stoisko  gastronomiczne inne wyżej nie wymienione

2

6

stoiska z art. przemysłowymi, zabawkami itp.

2

7

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: strzelnica

1

8

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: dmuchańce

2

9

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: karuzela

2

10

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: samochodziki/ ciuchcia itp.

1

11

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: eurobungi

1

12

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu: kule wodne

1

13

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe typu:  kulki w klatce

1

14

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe  inne, wyżej nie wymienione

1

15

stoisko  świadczące usługi rozrywkowe  inne, wyżej nie wymienione

1

 

3.TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

3 września  2017r.

MIEJSCE REALIZACJI: Park miejski za  pałacem   - teren imprezy.

 

4.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki: - akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

5.OPIS SPOSOBU PRZYGTOWANIA OFERTY    Ofertę należy sporządzić wg. wzoru „Formularz Ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego”.

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod wynajem.

6.Forma, miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy przesłać e –mailem na adres:  promocja@zloczew.pl koniecznie z dopiskiem w temacie maila: oferta na wynajem placu– XXVII Dni Złoczewa  lub na adres:    Urząd Miejski w Złoczewie    Ul. Szkolna 16    98 – 270 Złoczew

Termin nadsyłania ofert upływa    12 lipca   2017r

Oferty złożone po terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę.

Dopuszcza się składanie  zarówno ofert częściowych jak i oferty na wyłączność.

7. Podstawowe kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  kryterium najwyższej ceny za poszczególne stoisko.

8.  Informacje dotyczące wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.                                     

9. Opłaty  za wynajem powierzchni pod stoiska należy dokonać  do dnia 1 sierpnia 2017r. do godz.  14:00 w kasie Urzędu Miejskiego  lub w tym terminie przelewem na konto Gminy Złoczew   nr  44 9256 0004 0040 0002 2000 0030 .

 Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z wystawienia stoiska.

10. Przedsiębiorcy po podpisaniu umowy na wynajem placu pod stoiska gastronomiczne zobowiązani są do uzyskania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa.

Przeczytano: 331 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry