Przetargi

28 czerwca 2017 15:19 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia z dnia 23 czerwca 2017 r. nr 538481-N-2017, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie nawierzchni na drodze Stolec – Dąbrowa Miętka

 

Złoczew, dnia 28 czerwca 2017 r.

Znak: Zp.271.6.2017

 

WSZYSCY UCZESTNICY

POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE

o zmianie ogłoszenia z dnia 23 czerwca 2017 r. nr 538481-N-2017,  dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie nawierzchni na drodze Stolec – Dąbrowa Miętka”

 

W ogłoszeniu w punkcie IV.6.2) jest:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: -, godzina: -

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: >

 

W ogłoszeniu  punkt IV.6.2) zmienia się na :

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 12/07/2017, godzina: 10:00.

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

polski

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zmiany błędnego pliku z mapą (mapa.pdf) zamieszczonego na witrynie internetowej zamawiającego. Poprawny plik (mapa_poprawiona.jpg) został zamieszczony na serwerze w dniu 28 czerwca 2017 r. oraz brakiem informacji o terminie składania ofert w ogłoszeniu z dnia 23 czerwca 2017 r. nr 538481-N-2017.

Przeczytano: 256 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry