Przetargi

08 maja 2017 13:04 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dotyczy: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie

Złoczew, dnia 8 maja 2017 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

znak sprawy:   Zp.271.2.2017

 

 

dotyczy:           Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie

 

 

W dniu 08 maja 2017 roku o godzinie 10:15 dokonano otwarcia ofert, które zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 836.793,56 zł.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

 

Numer oferty

Wykonawca

Cena oferty brutto

Długość gwarancji

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin płatności

1

INSTALATORSTWO SANITARNE
I C. O. BUDOWA SIECI WOD.-KAN
Sławomir Poński
ul. Burskiego 5 95-060 Brzeziny

349.038,71 zł

84 miesiące

15.09.2017

30 dni

2

„REBUD” C. Krygier, M. Michalski, W. Remba sp. j.
ul. św. Alberta Chmielowskiego 1
97-400 Bełchatów

601.470,00 zł

84 miesiące

15.09.2017

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych
Sp. z o. o.
Czartki 60
98-200 Sieradz

679.490,56 zł

60 miesięcy

15.09.2017

30 dni

4

„ZINSBUD” Inżynieria Bezwykopowa Emil Zimoch
ul. Gruntowa 21
95-200 Pabianice

455.601,62 zł

84 miesiące

15.09.2017

30 dni

 

Egz. nr 1

 

Wykonano w 1 egz., otrzymują:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Złoczew (wersja elektroniczna)
  2. a/a - Zp.271.2.2017

Przeczytano: 351 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry