Przetargi

27 kwietnia 2017 14:44 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

Odpowiedz na pytania do przetargu Dotyczy: Postępowania przetargowego na .Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w Unikowie

 

                                                                                        Złoczew, dnia  27.04.2017

 

 

Znak: Zp.271.4.2017

                                                                                    Do wszystkich

                                                                  uczestników postępowania       

 

                                                                                             

 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na.Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w Unikowie”

 

       Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. W projekcie elektrycznym oraz na schematach Rozdzielni Technologicznej zaprojektowano przepustnice z napędami elektrycznymi AUMA. Zachodzi obawa o zasadność i ciekawość zastosowania tak rozbudowanego i zaawansowanego elektronicznie urządzenia na SUW. Koszt tych urządzeń przewyższa około 10 krotnie inne siłowniki elektryczne powszechnie stosowane na SUW. Wnosimy o dopuszczenie jako równoważne rozwiązanie siłowników elektrycznych np. typu ER, VS firmy Danfoss  SOCLA . Jeśli inwestor nie podtrzyma proponowanych powyżej siłowników np. SOCLA wnosimy o podanie minimum dwóch typów i dostawców spełniających równoważność w stosunku do napędów AUMA.
  2. Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznej części Technologicznej.
  3. Prosimy o określenie wymagań odnośnie powłoki zewnętrznej wewnętrznej dla zbiorników ciśnieniowych aeratora i filtrów.
  4. Prosimy o określenie wymagań z jakiego materiału mają być wykonane zbiorniki ciśnieniowe aeratora i filtrów.
  5. Prosimy o określenie z jakiego materiału mają być wykonane kołnierze i śruby na rurociągach technologicznych.
  6. Zaprojektowany filtr posiada wysokość części roboczej (płaszcz filtra) o wysokości 1,5 m natomiast ilość złóż zaprojektowano w ilości 1,45m. Przy takich wysokościach technologicznych ekspansja złoża w czasie płukania wymyje część złoża z filtrów do odstojnika. Prosimy o wyjaśnienie.
  7. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne zabezpieczenia zbiorników dla systemu HYDROCLICK w postaci mineralnej masy zabezpieczającej z atestem PZH do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi?
  8. Z jakiego materiału mają być wykonane filtry ciśnieniowe oraz aerator?
  9. Prosimy o dokładne określenie typoszeregu rurociągów wg ISO, podanie np. grubości ścianki.

10. Prosimy o określenie jakie kołnierze należy zastosować na instalacji technologicznej , luźne wytłaczane czy luźne pełne?

11. Proszę o określenie terminu i godziny w jakim można przeprowadzić wizję lokalną?

Ad.1.

W celu unifikacji urządzeń Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące opisanych w dokumentacji napędów elektrycznych. Zamawiający nie wymaga zastosowania napędów produkcji AUMA. Dopuszcza się urządzenia równoważne spełniające zapisy dokumentacji projektowej o specyfikacji . To do Oferenta należy weryfikacja czy oferowane urządzenia spełniają parametry techniczne opisane w dokumentacji przetargowej.

 

Ad.2.

    Zamawiający załącza STWIOR.

Ad.3.

    Powłoki zewnętrze i wewnętrzne aplikowane ciśnieniowo elastomerem poliuretanowym, polimocznikowym  (100% części stałych) utwardzane chemicznie i termicznie o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej , powłoki odporne na zarysowania o strukturze drobno porowatej z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną. Grubość 1000 mikrometrów.

Ad.4.

   Zbiorniki ciśnieniowe wykonać ze stali czarnej zabezpieczonej jak w pkt. 3.

Ad.5.

   Wszystkie elementy złączne (śruby, podkładki, nakrętki, kotwy) oraz kołnierze mają być wykonane z materiału kwasoodpornego gat. min 1.4401/1.4407 (316/316l).

Ad.6.

Filtry zasypać zgodnie z dokumentacją projektową dostosowując górną warstwa piasku kwarcowego 0,8-1,4 mm do poziomu tak aby złoże w trakcie płukania nie było wynoszone do odstojnika.

Ad.7.

Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia zbiorników masami mineralnymi.

Ad.8.

Zbiorniki ciśnieniowe wykonać ze stali czarnej.

Powłoki zewnętrze i wewnętrzne aplikowane ciśnieniowo elastomerem poliuretanowym, polimocznikowym  (100% części stałych) utwardzane chemicznie i termicznie o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej , powłoki odporne na zarysowania o strukturze drobno porowatej z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną. Grubość 1000 mikrometrów

Ad.9.

Zestawienie rurociągów oraz grubości ścianek:

- rurociąg DN100 - 114,3*2mm

- rurociąg DN125 - 139,7*2mm

- rurociąg DN150 - 168,30*3mm

- rurociąg DN200 - 219,10*3mm

 

Ad.10.

Wszystkie elementy złączne (śruby, podkładki, nakrętki, kotwy) oraz kołnierze mają być wykonane z materiału kwasoodpornego gat. min 1.4401/1.4404 (316/316L). Należy zastosować kołnierze z owierceniem PN10 wg. DIN2642.

 

Ad.11.

Wizji lokalnej można dokonać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny z operatorem stacji jakim jest Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Złoczewie. Numer telefonu – 43 8202484.

 

 

Ponadto informuję, iż Zamawiający przesuwa  terminu składania ofert na dzień 18 maja 2017 r.,  godzina 10:00.

 

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                Jadwiga  Sobańska

 

Przeczytano: 289 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry