Przetargi

16 października 2017 12:26 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”

Złoczew, dn. 16.10.2017 r. Zp.271.11.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020” Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający...

czytaj więcej »

12 października 2017 14:32 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”.

Numer sprawy: Zp. 271.11.2017 Złoczew, dnia 12.10.2017 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.11.2017. Nazwa zadania: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy...

czytaj więcej »

11 października 2017 15:52 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”.

Złoczew, dnia 11.10.2017 Znak: Zp . 271.10. 2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym...

czytaj więcej »

10 października 2017 13:20 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4”. Złoczew, dnia 10 października 2017 r. Znak: RK.7045.4.2017 OGŁOSZENIE O...

czytaj więcej »

10 października 2017 13:18 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE” Złoczew, dnia 10 października 2017 r. Znak: RK.7045.3.2017 OGŁOSZENIE O...

czytaj więcej »

03 października 2017 14:03 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pod nazwą: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017-2020”

Ogłoszenie nr 596364-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pod nazwą: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017-2020” Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

26 września 2017 11:44 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”

Numer sprawy: Zp. 271.10.2017 Złoczew, dnia 26.09.2017 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.10.2017. Nazwa zadania: „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka” Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy...

czytaj więcej »

26 września 2017 11:41 | Przetargi

ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO „ MODERNIZACJA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4 ”

Złoczew, dnia 22 września 2017 r. Znak: RK.7045.4.2017 ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE PRZEDSIĘWZIECIA POD NAZWĄ „ MODERNIZACJA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL....

czytaj więcej »

26 września 2017 11:37 | Przetargi

ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO „MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE”

Złoczew, dnia 22 września 2017 r. Znak: RK.7045.3.2017 ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ „MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4...

czytaj więcej »

21 września 2017 13:40 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul.Burzenińska 8, 98-270 Złoczew tel/fax (43) 820-24-56 Złoczew, dnia 21.09.2017r. MGOPS.PS.271.2.2017 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie. Zamawiający: Miejsko-Gminny...

czytaj więcej »