Przetargi

22 czerwca 2015 14:20 | Przetargi

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i usługi rozrywkowe podczas XXV Dni Złoczewa.

Złoczew, dn. 22.06. 2015 r. Znak: RL. 0541.kms.9.dz.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne, z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe podczas...

czytaj więcej »

17 czerwca 2015 15:28 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stolec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 17.06.2015r. pod. Nr 147040 - 2015 Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie...

czytaj więcej »

29 maja 2015 15:01 | Przetargi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA dotyczy: Postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 26.05.2015 Znak: Zp.272.3.2015 „EKO-REGION” sp. z o.o. ul. Bawełniana 18 97-400 Bełchatów Dotyczy: Postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Poniżej...

czytaj więcej »

29 maja 2015 14:58 | Przetargi

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 26. 05. 2015r. Znak: Zp: 272.3.2015 OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy...

czytaj więcej »

14 maja 2015 15:52 | Przetargi

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 14. 05. 2015r. Znak: Zp: 272.3.2015 OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2015 17:07 | Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa Ogłoszenie przesłano do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.04.2015 Nr: 2015-057366 Znak: Zp.272.03.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

czytaj więcej »