Przetargi

29 września 2015 15:24 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot.- Dostawy Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew-wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Stolcu Broszkach i Unikowie.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 243686-2015 z dnia 2015-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Złoczew Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń 3 oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz...

czytaj więcej »

17 września 2015 14:31 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew-wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Stolcu Broszkach i Unikowie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zloczew.pl Złoczew: Kolorowe przedszkole w gminie Złoczew-wyposażenie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Stolcu Broszkach i Unikowie. ...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2015 13:31 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stolec.

Złoczew, dnia 2015- 08 -04 Znak: Zp . 272.4. 2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stolec”. Działając na podstawie art....

czytaj więcej »

31 lipca 2015 13:03 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie.

Złoczew, dnia 31.07. 2015r. Znak: Zp. 272.05.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie”. Na podstawie...

czytaj więcej »

16 lipca 2015 12:38 | Przetargi

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro na WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA, WRAZ Z OBSŁUGĄ PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ XXV DNI ZŁOCZEWA W ZŁOCZEWIE W DN. 06.09.2015

Znak: RL. 0541.kms.13.dz.2015 Złoczew, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej XXV Dni Złoczewa w Złoczewie...

czytaj więcej »

09 lipca 2015 15:44 | Przetargi

Ponowne zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i usługi rozrywkowe podczas XXV Dni Złoczewa.

Ponowne zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i usługi rozrywkowe podczas XXV Dni Złoczewa. Złoczew, dn. 09.07.2015 r. Znak: RL. 0541.kms.10.dz.2015 PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA...

czytaj więcej »

09 lipca 2015 15:31 | Przetargi

Ponowne zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i usługi rozrywkowe podczas XXV Dni Złoczewa.

Złoczew, dn. 09.07.2015 r. Znak: RL. 0541.kms.10.dz.2015 PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE O WAROŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne, z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe...

czytaj więcej »

07 lipca 2015 15:42 | Przetargi

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie

Złoczew, dnia 07. 07. 2015r. Znak: Zp: 272.5.2015 OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy...

czytaj więcej »

03 lipca 2015 14:22 | Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie Numer ogłoszenia: 164924 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...

czytaj więcej »

29 czerwca 2015 14:46 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Złoczew, dnia 29.06.2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2015 / S 085-153054 w trybie przetargu nieograniczonego na : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych...

czytaj więcej »