Przetargi

22 grudnia 2016 14:41 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km.0

Złoczew, dnia 22.12.2016r. Znak: Zp.271.3.2016 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km.0 Działając...

czytaj więcej »

16 grudnia 2016 15:35 | Przetargi

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km

Złoczew, dnia 16. 12. 2016r. Znak: Zp: 271.3.2016 Do wszystkich Wykonawców OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew...

czytaj więcej »

16 grudnia 2016 15:34 | Przetargi

Odpowiedz na pytania do przetargu Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie p.n. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km.

Złoczew, dnia 16. 12. 2016r. Znak: Zp: 271.3.2016 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie p.n. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452km”. . Poniżej podaję odpowiedzi na...

czytaj więcej »

14 grudnia 2016 14:49 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew.

Złoczew, dnia 2016- 12 -14 Znak: Zp . 271.2. 2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta...

czytaj więcej »

01 grudnia 2016 12:52 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew.

Numer sprawy: Zp. 271.2.2016 Złoczew, dnia 01.12.2016 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.2.2016. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie...

czytaj więcej »

21 listopada 2016 15:30 | Przetargi

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Złoczew

Złoczew, dnia 21. 11. 2016r. Znak: Zp: 271.2.2016 Do wszystkich Wykonawców OGŁOSZENIE o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2016 09:38 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot: Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146379-2016 z dnia 2016-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Złoczew Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018,...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2016 15:21 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot: Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Złoczew, dnia 01.08.2016 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak: OW.341.1.2016 Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego szkół w Złoczewie, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013...

czytaj więcej »