Przetargi

03 października 2017 14:03 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pod nazwą: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017-2020”

Ogłoszenie nr 596364-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pod nazwą: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017-2020” Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

26 września 2017 11:44 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”

Numer sprawy: Zp. 271.10.2017 Złoczew, dnia 26.09.2017 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.10.2017. Nazwa zadania: „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka” Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy...

czytaj więcej »

26 września 2017 11:41 | Przetargi

ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO „ MODERNIZACJA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4 ”

Złoczew, dnia 22 września 2017 r. Znak: RK.7045.4.2017 ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE PRZEDSIĘWZIECIA POD NAZWĄ „ MODERNIZACJA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL....

czytaj więcej »

26 września 2017 11:37 | Przetargi

ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO „MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE”

Złoczew, dnia 22 września 2017 r. Znak: RK.7045.3.2017 ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ „MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4...

czytaj więcej »

21 września 2017 13:40 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul.Burzenińska 8, 98-270 Złoczew tel/fax (43) 820-24-56 Złoczew, dnia 21.09.2017r. MGOPS.PS.271.2.2017 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie. Zamawiający: Miejsko-Gminny...

czytaj więcej »

12 września 2017 09:17 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka

Ogłoszenie nr 586455-N-2017 z dnia 2017-09-11 r. Gmina Złoczew: Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2017 12:57 | Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników”.

Złoczew, dnia 31.08.2017 Znak: Zp . 271.8. 2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników”. Działając na podstawie art. 92...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2017 13:04 | Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr Zp. 271.9.2017 na zadanie pn: „ Budowa 16 szt. budynków gospodarczych oraz modernizacja 2 budynków mieszkalnych w Złoczewie przy ul. Błaszkowskiej 4”.

Złoczew, dnia 30. 08. 2017r. Znak: Zp.271.9.2017 Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr Zp. 271.9.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr Zp. 271.9.2017 na zadanie pn: „...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2017 14:41 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew tel/fax (43) 820-24-56 Złoczew, dnia 10.08.2017r. MGOPS.PS.271. 1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach,...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2017 11:53 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa 16 szt. budynków gospodarczych oraz modernizacja 2 budynków mieszkalnych w Złoczewie przy ul. Błaszkowskiej 4.

Gmina Złoczew: Budowa 16 szt. budynków gospodarczych oraz modernizacja 2 budynków mieszkalnych w Złoczewie przy ul. Błaszkowskiej 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »