OGŁOSZENIE wyników otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne

OGŁOSZENIE

wyników otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach naboru dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne

 

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEW

 

na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej        2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460)

 

podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do          pełnienia funkcji partnera:

 

Project Hub sp. z o.o.

ul. Trzcianecka 3e

60-434 Poznań

 

 

 

Złoczew, dnia 30.04.2018 r.

Wyświetlono: 358

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 358

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry