Rolniku! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji

KRUS posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników:
-w Szklarskiej Porębie,
-w Iwoniczu Zdroju,
-w Horyńcu Zdroju,
-w Kołobrzegu,
-w Jedlcu,
-w Świnoujściu.
Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:
-podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy w pełnym zakresie,
-podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie
nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed
złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
-ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej
z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność
do samodzielnej egzystencji.
Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza
leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących,
w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne
orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.
Koszty związane z 21-dniowym pobytem
i przejazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.
Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać
w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub pod
numerem telefonu: (43) 824 14 18.

Wyświetlono: 428

Drukuj Pobierz PDF

Wyświetlono: 428

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry