Komunikaty

07 listopada 2017 12:15 | Komunikaty

Spotkanie w sprawie odnawialnych źródeł energii: KOLEKTORY SŁONECZNE, PANELE FOTOWOLTAICZNE, KOCIOŁ NA BIOMASĘ.

Złoczew, dnia 06.11.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu firmy Instal-Therm, która zwróciła się z prośbą do Urzędu Miejskiego w Złoczewie o rozpowszechnienie informacji na temat Odnawialnych Źródeł Energii, informujemy, że spotkanie dotyczące przystąpienia do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii odbędzie się dnia 15 listopada 2017 roku (środa) o godz. 15.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie.

 

Wstępne założenia zakładają, że projekt będzie polegał na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Złoczew. Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz złożenie deklaracji udziału. Wypełnioną deklarację wraz z ankietą ankietą i oświadczeniem należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie w nieprzekraczalnym terminie do 24.11.2017 r. Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie, nie będą brały udziału w projekcie.

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

 

 

                                                                      

                                                        

                                               Burmistrz Miasta Złoczewa

    

                                               Jadwiga Sobańska

Przeczytano: 1043 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry