Komunikaty

01 sierpnia 2017 14:36 | Komunikaty

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, że rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy dotyczący : świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (program „Rodzina 500+”)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dotyczący :

  • świadczeń rodzinnych
  • funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia wychowawczego (program „Rodzina 500+”)

Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.  

  • osobiście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie,                ul. Burzenińska 8, 98-27- Złoczew, w godz. od 730 do 15 00
  • za pośrednictwem poczty, wysyłając wniosek na wskazany powyżej adres,
  • przez internet za pomocą portalu Emp@tia., platformy ZUS, portalu ePUAP lub  bankowości elektronicznej

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, rokiem bazowym,                  z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do wymienionych świadczeń, jest rok kalendarzowy 2016.

Prawo do świadczeń ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów                   o utracie i uzyskaniu dochodu. W przypadku, gdy sytuacja dochodowa rodziny                      w porównaniu do 2016 r. nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczeń sam ustali wysokość dochodów. Jeśli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła,                          do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu oraz jego wysokość.

Złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 31 sierpnia 2017r. będzie skutkowało ustaleniem prawa i wypłatą tych świadczeń do dnia 31 października 2017r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 września do 31 października 2017r. będzie skutkowało ustaleniem prawa i wypłatą tych świadczeń do dnia 30 listopada 2017r.

 

Przeczytano: 214 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry