Komunikaty

26 lipca 2017 09:15 | Komunikaty

KRUS w Sieradzu przestrzega.

Szanowni Państwo

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sieradzu pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa w naszym powiecie, i podając się za pracowników Kasy usiłują wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Przypominam, że pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz o występowaniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy należnych z tego tytułu. Każdy pracownik upoważniony do przeprowadzania wizytacji gospodarstw rolnych i domowych posiada imienna legitymację służbowa, którą winien okazać przed rozpoczęciem wizytacji.

W przypadku powzięcia przez Państwa jakichkolwiek informacji o próbach wyłudzania danych osobowych pod pozorem załatwiania spraw ubezpieczeniowych, czy domagania się od rolników spłaty rzekomego zadłużenia w KRUS, prosimy niezwłocznie powiadamiać Policję oraz placówkę terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i proszę o przyjęcie wyrazów szacunku


Kierownik Placówki Terenowej

mgr Daniel Joachimiak

Przeczytano: 258 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Zdjęcia: