Komunikaty

25 lipca 2017 15:44 | Komunikaty

Przyjmujemy oferty na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i stoiska z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe na Święcie Chleba w Sołectwie Borzęckie - 20.08.2017

Szanowni Państwo informujemy, że  w  20.08. 2017r. organizowane będzie „Święto Chleba”  - Gminy Złoczew w Sołectwie Borzeckie  w związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i stoiska z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe (wesołe miasteczko). Stoiska będą zlokalizowane na terenie placu sołeckiego w miejscowości Borzęckie 20.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu.

Złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

Zaleca się przed złożeniem oferty zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod wynajem.

Ofertę należy przesłać e –mailem na adres:  promocja@zloczew.pl koniecznie z dopiskiem w temacie maila: oferta -wynajem święto Chleba.

Termin nadsyłania ofert upływa    28 lipca 2017r

Oferty złożone po terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę.

Dopuszcza się składanie  zarówno ofert częściowych jak i oferty na wyłączność.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o  kryterium najwyższej ceny za poszczególne stoisko.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.                                               

Opłat za wynajem powierzchni pod stoiska  na Święcie Chleba w Sołectwie Borzeckie należy dokonać  do dnia 4 sierpnia 2017r. do godz.  14:00 w kasie Urzędu Miejskiego  lub w tym terminie przelewem na konto Gminy Złoczew   nr  44 9256 0004 0040 0002 2000 0030 .

 Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z wystawienia stoiska.

Przedsiębiorcy po podpisaniu umowy na wynajem placu pod stoisko z napojami i piwem zobowiązani są do uzyskania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa.

Przeczytano: 217 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry