Komunikaty

07 lipca 2017 13:51 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

Wycinka drzew po nowemu

Wycinka drzew po nowemu

 

W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne zobowiązane są zgłosić chęć usunięcia drzewa do Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Osoba fizyczna chcąc dokonać wycinki drzew z terenu nieruchomości, musi  zgłosić wycinkę drzew w Urzędzie. Zgłoszenie wycinki drzew powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, urzędnik będzie musiał
w ciągu 21 dni przeprowadzić oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte.
W terminie 14 dni od oględzin drzew Urząd może wydać ewentualny zakaz wycinki. Jeśli Urząd nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda), wówczas będzie można dokonać wycinki.
Obowiązkowi zgłoszenia nie podlega zamiar usunięcia drzewa, jeżeli obwód jego pnia mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
oraz drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.
 

Przeczytano: 304 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry