Komunikaty

05 maja 2017 08:27 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 11 maja (czwartek) 2017 r

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXIII  sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 11 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 1130 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji,

- przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie za 2016 rok.

6. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie za 2016 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

7. Informacja o przebiegu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - rozdysponowania wolnych środków za 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2017 rok,

- zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/150/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2017- 2032.

- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

- zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od zapłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze przetargu.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             w Złoczewie

                                                                                                    /-/ Andrzej Konieczny

Przeczytano: 303 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry